2. modul školy etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita Skupina E00,  2. modul školy etikoterapie, (stredný) je určený výhradne absolventom prvého 4. ročného modulu. 2. modul  pozostáva z 12 víkendových seminárov počas 6. rokov (2x ročne) s doplnkovým pobytom na 12. dňovom seminári na...