Cyklus K prameňom etikoterapie s Vladimírom a Saritou je pravidelný, zvyčajne raz za mesiac vedený, 30-minútový rozhovor, v ktorom postupne otvárame témy týkajúce sa šťastného života v zdraví. Témou ďalšieho rozprávania o zdraví je rozhovor o špeciálnom etikoterapeutickom seminári, ktorý robievame raz do...