Sidebar

Meditácia - ako na to?

Ja— kto som?
Som nikto
Môžem byť ktokoľvek
_____________________________________________________
Som Kuntuzangpo, ktorého nevidno pohľadom
Som melódia, ktorá nemôže byť vnímaná počúvaním
Som pravda, ktorá sa nedá naučiť lipnutím
Som energia, ktorú prekážajúci vplyv nezastaví
Poznáš ma?
Som nikto
————
Add a comment
Čítať ďalej...

Krédom celého cyklu 12 meditácií zo školy etikoterapie Advaita je prejsť bezpečne a dôstojne otrasmi krízy, ktorá zatriasla našimi životmi. Meditáciami prejdeme procesom transformácie ustráchaného, zneisteného, bezmocného ega k vedomej existencii slobodne sa rozhodujúcej bytosti, ktorá je posilnená v zodpovednosti za svoj život.

Podporte nás, prosím, Odberom, na našom Youtube kanály, budete informovaní o nových videách.

Add a comment
Čítať ďalej...

 

Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície (Náuky veľkej dokonalosti) Tibetského Bön Budhizmu

Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície sú výnimočne jednoduchou a priamou cestou, ako prijať starobylé tibetské učenia a spojiť sa s nimi.

Dzogčhenová náuka (náuka veľkej dokonalosti) je cestou samooslobodzovania a je považovaná za najvyšší stupeň učení a meditačných praxí v bönisticko-budhistickej tradícii. Praxe dzogčhenu umožňujú praktikujúcemu priamo vstúpiť do prirodzenosti mysle, ktorá je našou pravou podstatou.

Každé z "Najdôležitejších poučení" bude vychádzať z jednej z troch rozličných kategórií: základ, cesta a uskutočnenie.

Add a comment
Čítať ďalej...

Význam mantry Om Ma Tri Mu Ye Sa Le Du

OM- predstavuje Tonpa Shenraba, ktorý je symbolom metódy a súcitu

MA- predstavuje Sherab Chammu, ktorá je symbolom múdrosti a nesmierneho priestoru

TRI- predstavuje Mucha Demdruga, ktorý pomocou  lásky a vľúdnosti premieňa hnev a nenávisť a tým prečisťuje ríšu pekelnú

MU- predstavuje Sang wa Ngang Ringa, ktorý pomocou absolútnej štedrosti premieňa chamtivosť a túžbu a tým prečisťuje ríšu Pretas (hladných duchov)

YE- predstavuje Tisang Rangzhina, ktorý pomocou absolútnej znalosti a múdrosti premieňa nevedomosť a zmätenie a tým prečisťuje ríšu zvierat

SA- predstavuje Sangwa Duspa, ktorý pomocou absolútnej expanzie premieňa závisť a žiarlivosť a tým prečisťuje ľudskú ríšu

LE- predstavuje Chegyal Partia, ktorý pomocou absolútnej mierumilovnosti premieňa pýchu a aroganciu a tým prečisťuje ríšu Asuras (polobohov)

DU- predstavuje Yeshen Tsugphuda, ktorý premieňa lenivosť a ľahostajnosť v usilovnosť a nadšenie a tým prečisťuje ríšu bohov

Porozumením významu tejto mantry dokážeme pomôcť všetkým bytostiam zo šiestich ríš existencie. Recitovaním vzývame Buddhov šiestich ríš a ich zdroje Tonpa Shenraba a Sherab Chammu. Pomocou ich osvietenej moci sa naše negatívne emócie rozplynú a všetky pozitívne, čisté a cnostné vlastnosti akou je láska, šľachetnosť, múdrosť, otvorenosť, mierumilovnosť a súcit v nás povstanú. Recitovanie tejto mantry podporuje hlbšie spojenie s týmito vnútornými vlastnosťami, umožňuje nám ich posilniť a dokázať stelesniť a manifestovať v našich životoch.

 

 

Add a comment

Mantra Sherab Chammy- Matky múdrosti a lásky

OM MA WA MA DE MA HI MO HA E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SO HA

OM- mocná, milujúca matka, ktorá je zdrojom piatich manifestácii

Osem ochráncov Chammy:

MA- ochrana pred nepriateľmi

WAochrana pred kliatbou

MAochrana pred neúrodnosťou

DEochrana pred Nagas

MAochrana pred nesprávnymi náhľadmi

HIochrana pred nečistými činmi

MOochrana pred smrťou

HAochrana pred planetárnymi vplyvmi

Add a comment
Čítať ďalej...