Skupina V08

 

8. stupeň - Milujem,

4. čakra a jej téma: Láska

 

Ako prejaviť lásku?

Ako sa láskou naplniť -  láskyplnosť.

Správne používanie vôle a uvedomenie si seba sama ako osobnosť Duše.

 

Som scenáristom, režisérom i hlavnou postavou vo svojom príbehu. 

 

20. - 22. september 2024

 

Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom. 

 

Miesto: 

Střílky

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému  zažívaniu lásky, šťastia, zdravia

Uplatňovanie vôle v živote, spojenie vnútornej ženy a vnútorného muža. 


Sme navzájom prepojení, ako ovplyvňujú moje myšlienky svet, v ktorom žijem? Aké mám možnosti? 

 

Ako by to urobila Láska?

 

Vymeníme nefunkčné, prežité stratégie za fungujúce, podporujúce cieľ života, byť šťastný, zdravý, žiť v radosti a hojnosti. Zmena stratégie, nový začiatok.

Budeme hľadať koreňové vzorce z detstva, ktoré nám bránia zažívať stav lásky.

 

Prineste si  aspoň časť oblečenia   v zelenej farbe. Osobný oltárik, svoj ruženín, fotografie predkov.  Dievčatá sukne. Zelená sviečka v skle.

Farebné ceruzky.

Žiaden alkohol ani potraviny obsahujúce mäso a vajcia.

 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v zelenej -  s logom Advaita,

s potlačou miesta a dátumu konania 8. stupňa. Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

 

Odporúčam:

Pozoruj, ako vyjadruješ lásku iným, ako sebe?

 

Čo na sebe miluješ?

 

Komu chceš  dať viac najavo, ako veľmi ho miluješ a ako si ho vážiš?

 

Čo preto urobíš?

 

Denne hygiena duše: Hoo ponopono

 

Denne: 15 minút stíšenie a pohrúženie

 

Domáce cvičenia podľa zadania, ktoré nájdete v Diskusnom fóre Advaita vašej skupiny  zo 7. stupňa.

 

Pokračujúci - aplikovanie osvojených teoretických poznatkov v praxi, riešenie konkrétnych životných situácií, zmena prevládajúcich stratégií, ktoré nepodporovali zdravie a šťastie na také, ktoré ich podporujú. Liečenie toxických vzťahov na všetkých úrovniach, teda k sebe samému,  okoliu, (príbuzní, priatelia, kolegovia, atd.) a  celku, ktorého sme súčasťou, a ktorý nás presahuje.

 

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

 

Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.
Sobota od 5:30 do 21:30 h - praktický výcvik, techniky, individuálna práca.

Nedeľa od 5:30 do 16:00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.
 

Cena za seminára je   400€ vrátane stravy a ubytovania. 

Cena seminára sa môže zmeniť  v závislosti na miere  inflácie a  cenových podmienok za ubytovanie a stravu.

Úhrada na mieste.

Dostavte sa prosím, na seminár tak, aby sme začali  všetci spoločne.

 

Ako potvrdenie účasti pošli najneskôr 3 týždne pred seminárom prihlášku, prosím. Označenie seminára U08.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 

 

 

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.