Čo sú naše riadiace vzorce, programy? Ako ich rozpoznať a ukončiť. Etikoterapeutický pohľad na vzorce a programy v nás.