Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností.

Skupina U09 

9. stupeň - Vyjadrujem/dávam, komunikácia, zdieľanie

5. čakra a jej téma: Hovorím, manifestujem strach alebo pravdu?

17. - 19. máj 2024 

Miesto:  Střílky, 

Prezentácia od 15.00. LIVE od 16.30. Príď včas, cvičíme integritu s časom.

Sebavyjadrenie, komunikácia, kreativita. Karneval v maskách zakrývajúcich strachy. Ktoré sú tie tvoje.

Priprav si masku na karneval.

Stav a vyladenie 5. čakry vyjadruje spôsob nášho myslenia a jeho flexibilitu.

Komunikujem sám/a so sebou a preto všetky časti mojej bytosti spolupracujú. myslím pozitívne. Žijem s  ľahkosťou a radosťou som humor a smiech sám.

Rozhodujem sa ako sa budem cítiť. Riadim sa srdcom. Dokážem iným ukázať svoje vnútro. Je krásne byť otvorený/á.

Slobodne vyjadrujem svoj potenciál. Otvorená komunikácia a počúvanie rozvíja môj tvorivý život. Otváram svoju myseľ novému poznaniu.
Hovorím životu Áno!

Som scenáristom, režisérom i hlavnou postavou vo svojom príbehu.

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, Vôľa a jej uplatňovanie v živote, životná sila, svet vnútorného muža. 

Sme navzájom prepojení, ako ovplyvňujú moje myšlienky svet v ktorom žijem? Aké mám možnosti? 

Vymeníme nefunkčné, prežité stratégie za fungujúce, podporujúce cieľ života, byť šťastný, zdravý, žiť v radosti a hojnosti. Zmena stratégie, nový začiatok.

Prineste si  aspoň časť oblečenia  v blankytne modrej  farbe.  Ak máš bubon, hrkálky, akýkoľvek rytmický nástroj,  tvoj Ruženin, fotografie predkov, modrú sviečku v skle. Masku na karneval, ktorý vyjadruje to čím maskuješ svoj najvýraznejší strach. Farebné ceruzky. 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v modrej farbe -   Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

Odporúčaná príprava:

Pozoruj ako sa rozhoduješ, na základe čoho a ako konáš?

Denne hygiena duše : Hoo ponopono

Denne: 20 minút stíšenie a pohrúženie

Cvičiť koncentráciu na
Mesiac - intuícia- pondelok
Mars - Vôľa - utorok
Merkur - intelekt - úsudok - streda
Jupiter - autorita - štvrtok

Cvičiť techniku Prijatia
Vytvárať aktívne priestor Celistvosti - Advaita
Priestor Počúvania

Každý deň sa zasmej z hĺbky srdca.

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

piatok od 17.00 do 22.00 - naladenie úvod do témy
sobota od  5:30 do 21:30 - praktický výcvik, techniky, individuálna práca

nedeľa od  5:30 do 16:00 - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce období

Cena za seminára je   400,- €  

Cena seminára sa môže zmeniť  v závislosti na miere  inflácie a  cenových podmienok za ubytovanie a stravu.

Ako potvrdenie účasti pošli najneskôr 3 týždne pred seminárom prihlášku.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.