Cyklus diskusných klubových večerov:

 

Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?

 

5. diskusný  klubový večer 2. 3. 2012

 

Sú pramene etických a morálnych hodnôt v svetových náboženstvách?

 

4. diskusný klubový večer 3. 2. 2012

Diskusný večer IV. - Kto je muž a kto je žena, anima, animus vo mne?

 

 

3. diskusný klubový večer 13.1.2012


Etika - prežitok minulosti alebo riešenie budúcnosti?

 

 

2. diskusný klubový večer  2. decembra 2011

 

Téma večera: Zmena, realita dnešných dní... Čo môžem urobiť ja?

 

 

1. diskusný klubový  večer 4.11.2012

 

Téma večera: Nezodpovedané otázky o našom pôvode.