Sám sebe lekárom, sebaliečenie etikoterapiou  17. - 22.  júna 2024  Miesto:  Zámok Střílky

Morava ČR

Viac ako seminár, viac ako terapia, viac ako dovolenka, to je Sám sebe lekárom 2024.

Vyliečte si vzťahy  a vyliečite si dušu i telo, doprajte si balzam na ubolenú dušu   17. - 22. júna 2024.

Trápia váš vaše narušené vzťahy?

Chcete sa naučiť liečiť ich?

Prežili ste emočné zranenia, traumatický zážitok a stále cítite bolesť?

Chcete zažiť pokoj v duši a radosť v srdci?

Etikoterapia je archeológiou duše. Postupne odkrýva vrstvu po vrstve, hlboké príčiny fyzických i mentálnych ochorení, depresie, smútku, strachu; neschopnosť zažívať radosť, pocitu osamelosti, vyhorenia, nachádza ich v narušených vzťahoch k sebe a iným.

Sebapoznávací seminár, na ktorom sa budete metódou etikoterapie učiť, ako byť sám sebe lekárom.

Príchod  17.06. 2024, ubytovanie od 15.00 do 17.00. Začiatok seminára  o 17.00  Ukončenie seminára 22. 06. 2024 do 16.00.

Pokiaľ bol náš život plný násilia a naša myseľ bola zmietaná emóciami, ako sú zloba, odpor, pripútanosť, lipnutie alebo strach, nemôžeme dúfať, že zomrieme v pokoji. Pokiaľ si teda prajeme dobre zomrieť, musíme sa učiť, ako správne žiť. Aby sme mohli dúfať v pokojnú smrť, musíme v našej mysli a spôsobe života pestovať mier.

Dalajlama

Intenzívne liečenie vzťahov a seba liečenie etikoterapiou na  týždňovom etikoterapeutickom pobyte pre tých, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za svoj život a zdravie.

Jedinečná príležitosť, ako si bez  doteraz hlbších znalostí  etikoterapie liečiť telo i dušu prostredníctvom liečenia vzťahov so sebou samým i s inými.

Zážitkovo - seba poznávací a regeneračný  seminár v krásnom prostredí prírody.

Intenzívny pobyt je zameraný na praktický nácvik a osvojenie si techník a zručností etikoterapie, ktorými sa naučíte liečiť narušené vzťahy so sebou samým aj s inými.

Práve akékoľvek narušenie vzťahov sa odráža na fyzickom tele, ktoré cez nepohodu v nás, cez choroby alebo úrazy upozorňuje, že niečo robíme proti sebe tak, že si ubližujeme. 

Počas pobytu sa naučíte rozpoznávať zdravie poškodzujúce myšlienky, emócie a návyky a aplikovať techniky, pomocou ktorých si osvojíte nové, zdravie a vitalitu podporujúce návyky, myšlienky a pocity. Naučíte sa, ako odpúšťať sebe aj iným a ako lepšie porozumieť konfliktom v živote.

Cez uvedomenie a nácvik zdravie podporujúceho myslenia, komunikácie i konania budú účastníci trénovať komunikačné stratégie a zručnosti, ktoré vedú k lepšiemu porozumeniu seba a iných, k zdravším vzťahom.

Súčasťou pobytu bude cvičenie jogy, jogových techník, nácvik relaxovaného stavu, uvoľnenia napätia a stresu.

Účastníci si  osvoja základné etikoterapeutické zručnosti:

  • správny zámer pre život,
  • schopnosť uvoľniť sa,
  • schopnosť prijímať životné situácie,
  • odpúšťať sebe aj iným,
  • ukončovať zdravie poškodzujúce presvedčenia a návyky,
  • zručnosť vytvárať porozumenie sebe aj iným,
  • zažívať pocit celistvosti, úplnosti, naplnenia.

Odbornú časť programu vedie Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut, životný kouč, PaedDr. DagmaRA Sarita Poliaková, etikoterapeutka, astrologička a učiteľka jogy, Dr. Igor Kafka PhD,  MUDr. Jana Sluková.

Pobyt je určený komukoľvek, kto sa zaujíma o príčiny svojich ťažkostí v živote a hľadá ich v sebe.

Nevyžadujú sa znalosti z etikoterapie.

Strava:

Súčasťou programu bude osvojenie si stravovacích návykov podporujúcich alkalický (zásaditý) životný štýl.

Podávaná bude  zdravá vegetariánska strava, 2x denne, (raňaky a bohaty neskorý obed, na večeru ovocie), ktorá očisťuje organizmus, a tak  naštartujete  v rámci pobytu detoxikáciu organizmu prostredníctvom stravy a mentálnej práce na svojich vzťahoch. 

Prvé jedlo  večera 17. 06. 2024, ostatné - obed 22. 06. 2024.

Pokiaľ požaduje špeciálnu diétu, napr. bezlepkovú, bez mliečnu... uveďte to, prosím, v prihláške.

POZOR Prineste si pohodlné oblečenie,  2 deky, vankúšik na sedenie, hrubšiu karimatku, zošit na poznámky, pero,  sadu farebných ceruziek. Väčšiu šatku alebo šál na uviazanie očí. Fotografie predkov, rodičov a starých rodičov.

Celý seminár prebieha v sede na karimatkách, preto rešpektujte, prosím, vyššie uvedené odporúčania a preberte zodpovednosť za vaše pohodlie. v Prípade potreby je  možné sedieť v kresle alebo na stoličke.

Denný rozvrh.

7.00 - 8.00 Ranné  stíšenie 

10.00-15.00 Denný workshop: etikoterapia – archeológia duše, liečenie vzťahov, nácvik techník a zručností.

17.00 - 18.00 Cvičenie: uvoľnenie a očistné techniky - kapala hati, néti a dhauti, cvičenie jogy, dychové cvičenie - pránajáma. 

18.00 - 21.30 Večerné zdieľanie, skupinový koučing, modelové  situácie metódou etikoterapie.

Cena pobytu vrátane stravy a ubytovania :

650.- € - odborný program, strava a ubytovanie  (5 nocí)

Údaje k úhrade zálohy 250€  budú zaslané po potvrdení prihlášky.

Storno poplatok, v čase do 2 týždňov 50%,  2 týždne  a menej pred konaním seminára 100% uhradenej zálohy.

Doprava: 

Individuálne 

Prihláška na seminár: