Sidebar

2. modul školy etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita

Skupina C01, 

2. modul školy etikoterapie, (stredný) je určený výhradne absolventom prvého 4. ročného modulu.

2. modul  pozostáva z 12 víkendových seminárov počas 6. rokov (2x ročne) s doplnkovým pobytom na 12. dňovom seminári na Hvare.

Je určený pre tých záujemcov, ktorí po absolvovaní prvého modulu cítia potrebu a pozvanie pokračovať v etikoterapii v spoločnej skupine.
 Stretávať sa bude pravidelne skupina v rovnakom zložení. Vznikne bezpečné prostredie pre dôverné zdieľanie a sebaliečenie.

Štúdium je zamerané na hlbinné odkrývanie, rozpoznávanie a transformáciu predovšetkým pudovej zložky a posun cez praktické cvičenia a dennú prax k citovej zložke.  Hlavným cieľom bude zvládnuť manažment pocitov a emócií. Vedome  tvoriť také citové prežívanie, ktoré umožňuje  život v priestore spojenia.

Je teda určený tým,  ktorí už etikoterapii rozumejú a poznajú základné nástroje a praktizujú ich. V takej skupine je možné riešiť hlboké neukončenia. S podporou skupiny to pôjde oveľa ľahšie, ako keď je na to človek sám. Je to príležitosť zhodnotiť nadobudnuté vedomosti i prax počas 4 rokov štúdia v základnom module. 

2. modul je určený pre tých,  ktorí porozumeli etikoterpii ako celoživotnej ceste.  

Termín  16. - 18. april 2021, 

Miesto: LIVE ZOOM u teba doma

alebo ak to dovolia okolnosti

Rekreačné stredisko
Miesto: TESÁRE - Nové Mlyny
pri Topoľčanoch
GPS: 48° 37´10,2" N
18° 04´15,9"   E 

Je určený absolventom školy etikoterapie ako pokračujúci seminár, je súčasť systému celoživotného vzdelávania.

Časový harmonogram:

Piatok prezentácia od 15.00, začiatok seminára 17.00

Príď včas, cvičíme integritu s časom.

Ukončenie v nedeľu o 17.00

Čo budeme robiť?

  • Nadviažeme na všetko to, čo sme sa naučili v škole ETT.
  • Budeme zdieľať, čo sme sa od absolventského seminára naučili, obohatíme tým kruh i seba.
  • Precvičíme si techniky a budeme sa učiť rozpoznávať mnohé podoby odporu v nás.
  • Odovzdám vám poznatky i techniky, ktoré som zahrnul do školy po vašom absolutóriu.
  • Zopakujeme si to, čo mohlo zapadnúť do tieňa zabudnutia.
  • Posunieme sa v zručnostiach, ktorých cieľom je cítiť naplnenie a celistvosť.
  • Budeme spolu zdieľať sangu, jeden z klenotov cesty k celistvosti.
  • Prehlbime spirituálnu inteligenciu a spojenie vnútornej sangy v sebe.
  • Otočíme koleso života od "čo mi to dá" k "čo tomu dám", od nedostatku k hojnosti.

Mnoho absolventov si už uvedomilo, že 4 roky vzdelávania v etikoterapii je len vstupenkou do sveta, kde oveľa hlbšie rozumieme svojmu životu. Mnohí cítite, že v 1. module ste dostali základné vybavenie, aparát nástrojov, ktoré ľahko upadajú do zabudnutia, pokiaľ sa nepoužívajú.

Zo skúsenosti  so seminármi na Hvare som si overil, že pokiaľ účastníci ovládajú teoretické východiská a majú  aspoň elementárnu praktickú skúsenosť so zručnosťami,  darí sa v skupine preniknúť  až k podstate  toho, čo sa nám v živote deje. Tak je možné zažiť a pochopiť celý reťazec kauzalít, ktoré vytvárame nevedome, ako naučené vzorce myslenia a konania. 

Sme rôzni, a preto aj úroveň osvojených zručností a vedomostí máme rôznu.  Pravidelný absolventský seminár 1x do roka má za cieľ motivovať vás a podporiť v schopnosti vytrvať, pokračovať a prehlbovať naučené.  Cieľom 2. modulu je vedome rozvíjať zručnosti a vedomie celistvosti, cvičiť návyk udržať sa v priestore spojenia, priestore celistvosti - advaity.  Cieľom je naučiť sa rozpoznávať čoraz lepšie odpor a naučiť sa uvoľniť na  5 úrovniach - na fyzickej, mentálnej, emočnej, energetickej a spirituálnej. 

 

Cena seminára

160€ LIVE / 250,- € Tesáre, vrátane ubytovania, stravy a prenájmu.

 

Na seminár si prines ako vždy karimatku, vankúš, deku, farebné ceruzky, USB kľuč - min. 16GB voľného priestoru,  optimálne záložný disk 1TB, ak máš bubon, hrkálky, osobný oltárik, svoj ruženín a sviečku v skle, tričko  a oblečenie v bielom.   Dievčatá tradične v sukniach.

Žiaden alkohol ani potraviny obsahujúce mäso a vajcia.
 
LIVE verzia:

Platobné údaje dostaneš mailom.

 

Potrebuješ funkčný počítač, najlepšie s veľkou obrazovkou, kameru, mikrofón a slúchadlá. Prípadne prepojiť obraz na TV, pripojenie na sieť. V krajnej núdzi to zvládne aj telefón celý deň pripojený na nabíjačke. Pre vnímanie je lepšie mať čo najväčší obraz.

Ostatné pomôcky ako na R02. Priprav si pohodlné miesto aj na ležanie.

Prosím, ešte pred seminárom  si skontroluj, či mailová adresa, ktorou si sa prihlásil/a na seminár je registrovanou adresou  v Microsoft konte. Je to potrebné na to, aby som s vami mohol zdieľať súbory zo seminára, odkiaľ si ich budete môcť stiahnuť.

Na seminár sa, prosím, priprav ľahkou stravou, dobrým spánkom, pripoj sa včas. o 16.45

Vytvor si podmienky aby si bol/a v pokoji, nebol/a rušený/á. Ak nemáte podmienky doma, zapojte kreativitu, možno má niekto z rodiny, z priateľov voľný byt alebo priestor. Možno sa dá v práci... Potrebuješ miesto na pohodlné sedenie i ležanie, vankúš deku, všetky potreby ako na seminár, vrátane osobného oltárika a sviečky a tvoj ruženín.

 
Teším sa na stretnutie, zdieľania v kruhu a vzájomné obohacovanie.
 

Ako potvrdenie účasti pošli čo najskôr prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

 

Pošli prihlášku s označením skupiny 2 C01

 

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 
 
Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.
 
Add a comment