OM MANI PADME HUM - MANTRA NEKONEČNÉHO SÚCITU

"Rozvíjajte v sebe silu súcitu, najvyšsiu formu lásky."

Dalajláma

Opakovanie tejto mantry rozpúšťa všetky rušivé emócie a má veľký význam pre zdravie a šťastie človeka.  Očisťuje telo od nevedomosti, ignorácie v dôsledku ega a oddelenosti.

Zdokonaluje šesť druhov transcendentálneho jadra osvietenej mysli - štedrosť, harmonické  správanie, vytrvalosť, nadšenie, sústredenie, vzhľad /starostlivosť  o telo/. Vo zvuku mantry sú obsiahnuté telo, reč a myseľ. Mantra poskytuje  silnú ochranu pred negatívnymi  vplyvmi  všetkého  druhu a rôznymi formami ochorení. Rastúcemu do celistvosti dodáva moc tvoriť, pomáha stať sa tvorivým.