Mantra Sherab Chammy- Matky múdrosti a lásky

OM MA WA MA DE MA HI MO HA E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SO HA

OM- mocná, milujúca matka, ktorá je zdrojom piatich manifestácii

Osem ochráncov Chammy:

MA- ochrana pred nepriateľmi

WAochrana pred kliatbou

MAochrana pred neúrodnosťou

DEochrana pred Nagas

MAochrana pred nesprávnymi náhľadmi

HIochrana pred nečistými činmi

MOochrana pred smrťou

HAochrana pred planetárnymi vplyvmi

E- podstata osvietených činov: mierumilovný(pokojný), rastúci, mocný, hnevlivý

MA- predstavuje zdroj štyroch náuk

HO- štyria strážcovia brán Mandaly- vonkajšia, vnútorná, tajná a najvnútornejšia tajná úroveň

MA- jej 108 manifestácii, ktoré sú zdrojom obsahu sutrickej a tantrickej náuky

YE- jej 360 manifestácii, ktoré inšpirujú ostatné sutrické a tantrické náuky

RU- 5500 manifestácii, ktoré sa prejavujú v štyroch fázach: akumulácia, príprava, náhľad, meditácia

PA- jej nespočetné vonkajšie manifestácie, ktoré sú v prospech bytostí

YE- spoločná vnútorná esencia osvietenej mysle, ktorá je zdrojom nespočetných manifestácii

TA- Chamma, ktorá dokáže skrotiť mocné bytosti

DU DU- Chamma Bodhisattvy, matka všetkých Buddhov

SO- pocta matke, ktorá ovláda poznanie múdrosti, ktorá je oslobodená od troch obmedzení: zbavená troch časov minulosti, prítomnosti a budúcnosti; existencie a neexistencie; večnosti a nihilizmu; javov a prázdnoty

HA- Matka, ktorá je esenciou všetkých sutrických bohýň