PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 21. 06. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: MOTIVÁCIA/DEMOTIVÁCIA

• Ako a kde hľadať motiváciu?

• Čo je palivom nadšenia, zanietenia, spustenia veľkej energie, ktorá umožní ľuďom konať a robiť naozaj veľké veci.

• Motivácia ako psychologický, emočný a energetický proces.

• Emočné bloky, nedostatok energie, mentálne bloky spôsobujú motivačnú bariéru.

• Vonkajšia a vnútorná motivácia. • Ako transformovať vonkajšiu motiváciu na vnútornú motiváciu.

• Motivácia zameraná na cieľ: motivácia trestom vs. motivácia prísľubom budúcich slastí.

• Leadership: vnímať potreby celku, aj jednotlivca.

• Generačná diverzita, rôzne potreby ľudí, rôzna motivácia.

• Pocit bezpečia a dôstojného života ako moderný „people management“ – naprieč všetkými generáciami.

• Ako môžu motivovať chyby, omyly, zlyhania.

• Zrkadlenie líder vs. zamestnanci: ako s tým líder môže pracovať a využiť ho na transformáciu seba aj tímu.