Škola mysterií Horovho oka tak, ako ju poznali v starovekom Egypte a ako sa odovzdáva z generácie na generácie. 

Na základoch egyptej kultúry vyrástla kultúra antická, hebrejská i kresťanská.
 
Staroveký  Egypt
 
Egypťania vo svojom jazyku nemali slovo, ktoré by znamenalo náboženstvo. Nevideli rozdiel  a nerozlišovali medzi posvätným a svetským. Boha,  vesmír  a seba  chápali ako súčasť jedného celku spojeného láskou.
 
Podľa učenia  egyptskej mytológie sa duša človeka  prevteľuje, aby pochopila harmóniu a dôsledky  svojich rozhodnutí.
 
Potom, čo človek  prežije opačné extrémy, ako sú strach - pokoj,  depresia - radosť,  bohatstvo - chudoba,  choroba - zdravie,  porozumie zmyslu  života  prekoná všetky  svoje  fyzické hranice, stane  sa nesmrteľným nadčlovekom, múdrym duchom, ktorý potom postupuje ďalej na ceste dokonalosti vesmíru.
 
Egypťania nám  vo svojich chrámoch zanechali  odkaz, že ľudia na ceste k sebapoznaniu musia prejsť mnohými  životmi, všetci nakoniec doputujú k poznaniu nesmrteľnosti, k trvajúcej mysli.
 
Človek sa musí naučiť flexibilite, prijímať okolnosti,  akceptovať všetko živé,  naučiť sa oceniť to, čo má,  byť vďačný  za dar života a uvedomiť si, že je stvorený k láske.