Jemná pozorovacia autognostická práca sebakoučovaním na sebapoznaní, tak ako archeológia odkríva minulosť, aby pochopila súčasnosť.