ŽIVOT JE ZMENA, INICIÁCIA

Sila muža, pravidelný unikátny 30-minútový rozhovor dvoch mužov na báze otázok a odpovedí na horúce témy týkajúce sa mužov, otcov, synov z pohľadu Etikoterapie, vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Rozhovor vedú VLADIMÍR TLČíK (www.spajanie.sk) a VLADIMÍR ČERVENÁK. (www.advaita.sk)

Vysielame v premiére na kanály YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk.

Streda 13. december 2023 o 20:00

Okruh tém 31. časti: ŽIVOT JE ZMENA, INICIÁCIA 

1/ Čo pre teba znamená zmena ?

2/ Aký vnímaš rozdiel medzi vedomou a nevedomou zmenou ? A medzi chcenou a nechcenou zmenou ?

3/ Kedy si ty zažil takéto zmeny ? A čo to dalo tebe a okoliu ?

4/ Čo je to Iniciácia a ako súvisí so zmenou ? Čo je jej cieľ ?

5/ Aké sú jednotlivé kroky iniciácie a čím sú prínosom jednotlivcom a komunite ?

6/ Kvapka rosy padá do oceánu alebo oceán padá do kvapky rosy ?

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.