OTVORENÉ SRDCE, rozhovory vysielané v rámci cyklu K prameňom Etikoterapie - škola Advaita.

Premiéra 10. 01. 2024 o 20.00

Prinášame témy ako žiť v láske k sebe samému, iným ľuďom a svetu, ako byť láskavejší, čo to znamená precítiť súcit, ako žiť šťastný a naplnený život, ako mať pokoj v srdci...

Rozhovory etikoterapeuta Vladimíra Červenáka s lídrom a koučom Vladimírom Lindvayom, ktorého poslaním je otvárať srdcia lídrov a pozdvihovať kultúru v organizáciách, aby sa svet stal lepším miestom pre život.

Téma 2. rozhovoru - Líder vlastného života 

1:00 - Podľa čoho vieme, že sme sa stali lídrom vlastného života? Že sme prebrali zodpovednosť za vlastný život?

4:10 - Autenticita ako výsledok toho, že sme v súlade so zámerom a cestou ako smerujeme k úspechu.

6:10 - Vnútorná integrita lídra, vízia a prostredie, kde sa deje prevencia vyhorenia.

7:00 - Nová paradigma života a líderšipu.

11:00 - Hodnoty, ktoré lídrom umožňujú žiť v integrite.

12:40 - Zaradiť sa za lídra, alebo pripojiť sa k lídrovi?

14:15 - Aké nové možnosti sa nám otvoria ak sa nám podarí stať sa lídrami vlastného života na základe našich hodnôt? Ako si zvýšiť mieru vlastnej užitočnosti ako líder?

19:40 - Prúd ako výsledok spojenia sa so svojím talentom.

20:30 - Tri spôsoby ako prichádzame k energii.

25:10 - Podľa akej zmeny zistíme, že sa nám darí viac súcitiť so sebou aj s inými?

28:10 - Duch doby, jeho prejavy a k čomu nás vedie zmena paradigmy.

29:30 - Čo všetko je možné v živote človeka, ktorý má otvorené srdce a žije s otvoreným srdcom?

30:30 - Rozdiel medzi ľútosťou a súcitom.

34:25 - Energetický systém srdca človeka a harmónia s nervovým systémom mozgu.

37:30 - Osobný vrchol, osobné dno a život v prítomnom okamihu.