Sila muža, pravidelný unikátny 30-minútový rozhovor dvoch mužov na báze otázok a odpovedí na horúce témy týkajúce sa mužov, otcov, synov z pohľadu Etikoterapie, vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Rozhovor vedú VLADIMÍR TLČíK (www.spajanie.sk) a VLADIMÍR ČERVENÁK. (www.advaita.sk)

Vysielame v premiére na kanály YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk.

Streda 4. október 2023 o 20:00

Okruh tém 29. časti:

Niekedy nás uspokojujú, tešia, napĺňajú a robia šťastnými, no niekedy nás bolia, zraňujú, nenapĺňajú, robia nešťastnými.

1/ čo to je vzťah?

2/ ako veľmi sú dôležité?

3/ čo pre mňa znamená duchovná cesta?

4/ dá sa na vzťahy pozerať zo 6 smerov?

a)vzťah k sebe

b)k partnerovi, partnerke

c)k rodine a deťom, priateľom

d)v práci, ku kolegom, a spoločnosti

e)k zemi, hmote, materiálnemu svetu

f)k Bohu, duchovnému svetu

5/ ovplyvňuje úroveň vedomia našu duchovnú cestu?

6/ čo nám bráni a čo nám pomáha vo vzťahoch ,na tejto duchovnej ceste ?

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.