Úvod do etikoterapie, jej základný rámec, vymedzenie pojmov a princípov. Seba liečenie prostredníctvom rozpoznania pravdy o sebe samom v danom okamžiku. Príčina ochorení v narušených vzťahoch k sebe aj iným.