PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 16. 11. 2022 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : VYHORENIE

- syndróm vyhorenia (Burnout Syndrome) ako emočný, psychický a telesný kolaps viažuci sa na našu prácu,

- strata zmyslu života, informácia o tom, ako treba zmeniť smer, ktorým ideme,

- ideme na zdroj, ktorý je vyčerpateľný, nejdeme na zdroj inšpirácie, - jeho prejavy ako únava, vyčerpanie, odpor, apatia, demotivácia, bezmocnosť, strata energie až na fyzickej úrovni a celkový stres,

- základné typy spôsobu vyhorenia,

- vyhorenie u žien, kríza a narušený model rodiny, - práca vhodná pre ženu

- dáva jej zmysel a cíti pri nej radosť, - kompenzácia únavy a vyčerpanosti dovolenkou a rôznymi stimulantmi,

- zúženie toku energie s dopadom na fyzické telo, vznik ochorení,

- podporná úloha holistického pohľadu psychosomatiky, celostnej medicíny a etikoterapie,

- rovnováha medzi schopnosťou napínania a uvoľnenia sa,

- vyhorenie ako niečo, čo nás môže zachrániť – nepotláčať symptómy, pochopiť príčinu,

- spomalenie životného tempa, zmena spôsobu života, - odolnosť postaviť na prevzatiu zodpovednosti za svoj život,

- permanentný „contract self management“ svojej práce ako prejav sebareflexie,

- sebapoznanie – poznať svoje možnosti a sily a primerane svojom schopnostiam a talentom ponúknuť mieru svojej užitočnosti svetu.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.