PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 19. 10. 2022 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : PROKRASTINÁCIA

- prokrastinácia ako odkladanie, odsúvanie úloh, cieľov, zámerov, rozhodnutí,

- nečinnosť zamaskovaná náhradnou činnosťou a aké sú jej príčiny,

- prokrastinátor versus lenivec a ich spoločné znaky: bezmocnosť, nedostatok životnej energie realizovať svoje úlohy, ciele, zámery, rozhodnutia,

- čo pri nej cítime: vina, výčitka, nepokoj, nuda, úzkosť, strach, stres.

- začarovaný kruh prokrastinácie a ako z neho von,

- neschopnosť si vybrať – rozhodovacia paralýza,

- instantné rady a manuály z internetu

- podprahové vymývanie mozgu, vzďaľovanie sa od vnímania vnútorného pocitu, snaha o zbavovanie sa zodpovednosti a prenášanie zodpovednosti za náhodu, či akúsi „mechanickú spravodlivosť“,

- rozpoznávanie, že aplikácia takýchto postupov bez možnosti rozhodovania sa v prítomnosti smeruje k bezcitnosti k sebe samému,

- ako a kde posilniť vôľový aspekt, prevzatie zodpovednosť za vlastný život a opäť nadobudnutie silu, odvahy a odhodlania svoj život zmeniť,

- koučing, terapia a iné metódy sprevádzania na ceste uvedomenia príčin a súvislostí.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.