PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 16. 03. 2022 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : KONFLIKT

 • Konflikt ako prejav krízy
 • Ako vzniká konflikt, kde sú príčiny a zdroje konfliktov.
 • Čo môže urobiť jednotlivec, aby dokázal konflikt pochopiť.
 • Časté vnímanie našich osobností – život ako miesto, ktoré si treba vybojovať.
 • Vnútorný a vonkajší konflikt.
 • Negatívne emócie, ktoré počas konfliktu cítime – bezmocnosť, hnev, agresivita, strach...
 • Zúženie vedomia, napätie, prejavy tela, pocity ohrozenia.
 • Dopad narušených vzťahov na naše zdravie.
 • Polarizácia v konflikte – víťaz a porazený, obeť a tyran.
 • Čo môže urobiť líder, aby medzi stranami konfliktu nevytváral polarizáciu.
 • Ako môže líder udržať celok, rozvíjanie zručností – porozumenie do hĺbky.
 • Pohľad z nadhľadu – záleží na celku, nie na posilnení jednej bojujúcej strany.
 • Rešpekt a úcta voči druhému.
 • Ako prevziať zodpovednosť za vzniknutú situáciu.
 • Prijatie, uvedomenie, predýchanie, zameranie pozornosti na rozhodnutie konať inak.
 • Prítomný okamih, vďačnosť za našich „učiteľov“, transformácia konfliktu.
 • Mediácia v tímoch.
 • Spolupráca – čo nás spája, spolu objaviť nové dimenzie života.
 • Zmena paradigmy – opustiť boj a ničenie, zamerať sa vedome na tvorbu, spoluprácu a hojnosť.

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.