PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma :

- o rozdieloch medzi manažérom a lídrom

- čo je to prirodzený leadership,

- líder na tej najhlbšej úrovni symbolizuje dušu celej skupiny a vie nejakým prirodzeným spôsobom pozdvihnúť v ľuďoch ich potenciál,

- ako pracovať u lídrov so svojimi vnútornými bariérami a blokmi, s tým, čo lídrov brzdí alebo limituje,

- ako pochopiť, ak nás niekto v práci irituje, dráždi, čo robiť, ak s ním nevychádzame,

- o vonkajších aj vnútorných prekážkach a ako zmeniť uhol pohľadu, ak líder vidí prekážku v ľuďoch,

- ako môže líder ľuďom ukázať, ako zvládnuť strachy. V tom najhlbšom vnímaní je možné povedať, že líder tu nie je len pre ľudí samotných, ale líder a jeho nasledovníci spoločne dotvárajú jeden druhého.

Téma je určená nielen pre lídrov, ale aj pre tých, ktorí sa radi nechajú viesť.

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.