Sidebar

Zoznam článkov na Advaita.sk

Modlitby boli témou posledného rozhovoru v roku 2019 s etikoterapeutom Vladimírom Červenákom. Ponorili sme  sa v ňom do každodennej modlitby, pozreli sa na jej pôsobenie i na to, kedy modlitba stúpa vyššie ako po „padláš“ (po povalu), ako povedala v jednom thajskom kruhu naša priateľka.

Modlitba je podľa zakladateľa etikoterapie MUDr. Ctibora Bezděka jedným z dôležitých nástrojov liečenia, ktorým sa dostávame z priestoru bolestí a odporu do zdravia cez spojenie, lásku. Čo pre teba znamená každodenná ranná modlitba?

- Pre mňa osobne je  ranná modlitba procesom uvedomenia si, že som sa ráno symbolicky opätovne zrodil. Cez rannú modlitbu si uvedomujem, že je predo mnou etapa, keď budem plne pri vedomí. To ako vnímam realitu, ako ju tvorím, aké postoje zaujímam v realite, to potom vytvára ďalšie karmické následnosti, reťazec príčin a následkov. V plnom vedomí tohto faktu preberám zodpovednosť ráno modlitbou za to, v akom priestore sa ocitám. Mohol som byť deň predtým unavený, mohol som byť nahnevaný, mohol som byť taký – onaký, makový, nie je to podstatné. Nejakým spôsobom som sa rozhodol včerajšok ukončiť, vstupom do celistvosti zaspal a prebúdzam sa do novej reality.

Nová realita mi ukazuje, ako som tvoril v minulosti – čo mi prichádza, koho mám okolo seba, čo vidím, čo si uvedomujem ako prvé... To všetko mi ukazuje, akým spôsobom som ukončil svoje neukončenia včera, predvčerom, v minulosti. Prítomnosť je taká, aká bola minulosť, ale môžem teraz rozhodnúť svojím postojom, ako budem realitu tvoriť ďalej. Mám stále na výber, stále som ten, ktorý si vyberá z nekonečných možností práve tú, ktorú si vybrať chcem. Ak som vedomý a rozhodujem sa z priestoru spojenia, tak sa ráno pomodlím. Modlitba je naladenie do dňa rovnako, ako keď ideš hrať na hudobný nástroj a pozrieš sa, či sú struny naladené. Ak nie, naladíš gitaru, až potom na nej začneš hrať. To je modlitba. Ak budeš hrať na nenaladenej gitare, hra bude falošná. Celý deň bude falošný. Môžem sa potom v tej falošnosti zamotávať, myslieť si, ako skvelo hrám, ako si to užívam, ale budem cítiť, že to tak nie je, že nie som v integrite.

Modlitba pre mňa je ranné naladenie sa na správne vykročenie správnou nohou správnym smerom. Modlitbou sa spájam so svojím Zdrojom. Napojenie na  Zdroj znamená žiť vedome.

Viem, že svoju rannú modlitbu končíš troma mantrami, ktoré sú aj vďaka ich interpretkám známe po celom svete. Jednou z nich je mantra Asatoma sat gamaya z repertoára Devy Premal s Mitenom. Môžeš vysvetliť, čo pre teba znamená?  

– V tejto modlitbe sa modlím k tomu, aby som bol vedený a udržal sa na ceste od lží a sebaklamov k rozpoznaniu pravdy. Od toho, čo nie je skutočné, k tomu, čo je skutočné a trvalé od toho, čo je dočasné a neustále sa meniace, k tomu, čo je nekonečné, neustále pevné a rovnaké a nemeniace sa. Od temnoty nevedomosti, ktorá je príčinou utrpenia a bolesti, k svetlu poznania a porozumenia. Čiže z tmy do svetla, od rozpoznania ilúzie smrteľnosti k večnosti trvania života. Život je večný, ja som ten život. Moje vedomie je nekonečné a večné. Ilúzia je, že som telom a že smrťou zanikám.

To je ranný zámer, moje nasmerovanie odkiaľ a kam chcem ísť. Kam sa v dennej realite chcem dostať a v akom priestore sa chcem potom udržiavať.

Ďalšou mantrou je mantra mieru. Poznáme ju najmä v interpretácii Tiny Turner pod názvom Sarvesham svastir bhavatu. Tá je o pokojnom srdci, však?

- Áno, lebo len pokojné srdce môže svietiť a hriať. Preto sa aj modlíme – pokoj nech je s tebou. Znamenie pokoja nie je len v kresťanstve, je vo všetkých kultúrach. Srdce je pokoj, je mier. Modlitbou si uvedomujem vnútorný pokoj, jeho obrovskú hodnotu a to, akým klenotom je zažívať pokoj, zažívať mier v srdci, ale aj medzi ľuďmi vo vzťahoch. Práve vzťahy sú  znakom pokoja. V pokoji a mieri vieme konať, vieme konať správne, vieme sa udržať v priestore spojenia. Akonáhle prichádza nepokoj, vstupujeme do priestoru chaosu a chaos rovná sa nevedomosť, rovná sa bolesť a utrpenie. To máme za tisíce rokov overené, vyskúšané. Preto mantra mieru je vzdanie holdu, úcty tomu, akú hodnotu pokoj v srdci má.

Mantra mieru má viac častí, jej odkazom je: nech všetky bytosti sú šťastné. Je to modlitba, ktorá zdôrazňuje, nech je v súlade všetko, čo konám, s najvyšším dobrom všetkých. Nikto nech nie je vyčlenený. Tým hovorím aj to, že nech naše druhé energetické centrum, druhá čakra je v priestore spojenia. Ona je totiž centrom, ktoré podporuje výrobu serotonínu v našom tele, a vďaka tomu cítime šťastie.  To, že cítime šťastie, nie je samotným zmyslom. Zmyslom serotonínu je, aby bol nosičom, ktorý nesie informáciu do našej hlavy. Hlava potom spúšťa celý ďalší proces na hormonálnej úrovni tvorbou melatonínu, ktorý nám umožňuje zdravo spať. Tvorbu dopamínu, ktorý nám umožňuje podporiť energiu konania, konať správne a vytrvať v konaní a neuhnúť z cesty. Oxytocín nám umožňuje zažiť, že sme sociálne bytosti, že sme symbiotické bytosti, že nie sme tu sami osebe, ale sme v symbióze smerom hore aj smerom dole. Dole k nášmu mikrobiómu, že v našom tele sú miliardy bytostí, mikrobytostí, ktoré sú s nami v symbióze. Udržujú naše zdravie.

Smerom von fraktály, komunity, v ktorých žijeme, príroda, s ktorou žijeme, vesmírom, ktorého sme súčasťou. Toto uvedomenie nám umožňuje správať sa ekologicky a eticky. Eticky sa môžeš správať len vtedy, keď chápeš, čo je ekológia. Ekológiu môžeš precítiť len vtedy, keď máš dosť oxytocínu a máš vôľu zažívať spoločenstvo, v sanskrte sangu, s ostatnými. Sanga podporuje teba, ty podporuješ sangu, sangou je celý vesmír. Je v nás, je aj mimo nás. 

Nech všetky bytosti dosiahnu mier, pokoj v srdci, rovnováhu a schopnosť cítiť sa šťastné a naplnené. Nech všetky bytosti zažijú hojnosť, lebo v tom prípade zažijú, že sú tvorivou silou vesmíru, nadanou schopnosťou tvoriť, milovať a spájať sa. Kto toto zažíva, zažíva celistvosť, hojnosť, dostatok všetkého, čo potrebuje.

Nech všetky bytosti zažívajú úplnosť, naplnenie prázdnoty vnútorného priestoru. Často zažívame bolestnú prázdnotu v priestore utrpenia. To prázdno sa usilujeme naplniť niečím zvonka. Je to márny boj, je nenaplniteľné. Mier prichádza, keď ukončíme boj, prestaneme bojovať a o to viac svietime. V momente, keď neviditeľné svetlo v našom vnútri sa rozsvieti a vyžaruje teplo, zapĺňa sa náš vnútorný priestor teplom a svetlom. Svetlo sa mení na poznanie a teplo sa zmení na schopnosť milovať. Keď sa v nás rozvíjajú poznanie a láska, tak sa stávame svetelnou bytosťou, ktorá je vedomá, ktorá je večná a uvedomuje si to.  Toto keď prajeme a žehnáme iným ľuďom, sa nám to vracia tým, že to prežívame aj my sami.

V sange, ak máš precítenú vesmírnu sangu, čím viac podporuješ celok, tým viac celok podporuje teba. Čím viac žehnáš svetu celistvosť, tým viac celistvejší si. Kto ide za svojou osobnou celistvosťou, tak ju nenájde nikdy.

Posledná časť mantry mieru hovorí o tom, nech všetky bytosti dosiahnu vyslobodenie z priestoru utrpenia.

Treťou modlitbou – mantrou je Om tryambakam yajamahe. Je to mantra vyslobodenia zo strachu zo smrti. Čo predstavuje pre teba?

- Pri nej sa vždy sústredím na predkov, ktorí už opustili telo. Zároveň aj na všetkých ľudí, ktorí prechádzajú transmisiou, bránou smrti. Na všetkých, ktorí sa odpútavajú od tela, aby si uvedomili svojho ducha, aby pochopili dôsledky svojich činov v hmote, aby pochopili, ako funguje energia a karmický zákon príčiny a následku a niesli si dôsledky svojich minulých myšlienok, slov a činov, a tak sa mohli posunúť ďalej.

Keď zachytíš, že niekto odchádza alebo prechádza transmisiou a podporíš ho touto mantrou, pomáhaš mu zvýšiť jeho frekvencie a ukončiť neukončenia, ktoré nestihol za života.  Je to veľmi vysoký akt milosrdenstva. Vo védskej tradícii sa táto mantra spieva vždy, keď niekto odchádza, zomiera, ale tiež vtedy, keď cítiš, že si ťažko zaťažená karmickými dôsledkami minulosti. Je veľmi účinná na ukončenie karmickej záťaže, veľmi ťažkej karmy, keď život na teba tlačí, tlačí, tlačí vo všetkých smeroch. Kto sa modlí a spieva túto mantru, prebúdza svoje šieste energetické centrum uprostred čela a získava schopnosť rozlišovať priestor. Získava schopnosť plne si uvedomovať priestor odporu a priestor spojenia, vďaka čomu v priestore spojenia zotrváva. Vtedy počuješ aj silu slov a vieš presne, čo ktorým slovom vyjadruješ. Či konštatuješ bezmocnosť, alebo tvoríš v priestore spojenia a vyberáš také slová, ktoré ťa podporujú v priestore spojenia.

Môžeme sa pozrieť aj na Gayatri mantru, ktorá je známa v podaní Devy Premal?

- Gayatri mantra výrazne otvára vedomie dôsledkov minulých činov. Zjemňuje karmické dôsledky, ale zároveň poskytuje porozumenie karmy a zákona tvorenia príčin a následkov. Vďaka spievaniu tejto mantry podporuješ rozpoznanie, ako tvoríš svoju realitu. Zároveň dostávaš svetlo porozumenia, ako ju tvoriť, čiže vytváraš viac pozitívnej karmy. Takej karmy, s ktorou si v súlade a v prijatí.

Karmu máme len jednu, ale to, či je pozitívna alebo negatívna, záleží od tvojho postoja k nej. Keď ju odmietaš, tak vytváraš negatívnu a prežívaš stále viac bolestí. Tvoj odpor je príčinou bolesti, ktorá príde z toho dôvodu, že sa nevieš s niečím zmieriť, čo si zasiala. Tá istá karma sa môže stať veľmi vysoko pozitívnou a úplne iným spôsobom ju vnímaš z nadhľadu. Vidíš, tešíš sa z toho, aké je to zábavné, čo sa deje. Vidíš, aká je to hra a hráš sa. Aby si niečo také dosiahla, potrebuješ zvýšiť svoje frekvencie. Gayatri mantra má tú silu a ja si ju spievam hocikedy v priebehu dňa, keď mám pocit, že mi klesá energia, alebo niečo začína ísť ťažko. Ale aj v čase, keď idú veci ľahko, tiež spievam Gajatri mantru. Nečakám na to, až bude zle. Rozumieš?

Existuje modlitba - mantra aj na rozpúšťanie ega? 

- Nahám kartam – dôležitá mantra pre uvedomenie si, že nie ego, teda systém bludných presvedčení, ktoré koná, ale som číre svetlo, ktoré cez telo prechádza. Toto svetlo je konajúce, ono vytvára celistvosť, ono má schopnosť prepájať a osvetľovať priestor a vytvárať porozumenie. Teda nie ja som konajúci, ale božské svetlo prechádzajúce mnou je konajúce a ja v egu hovorím, že dávam priestor, aby svetlo cezo mňa konalo, nie ja – ego, moje individuálne, sebecké, ustráchané ja, ale to pevné, silné svetlo prúdiace cezo mňa, ktorému som vytvoril priestor a povedal áno a poklonil sa.  Svetlo potom cezo mňa môže konať a rozpúšťa ilúzie falošného ega. Táto mantra chráni pred egoizmom, sebectvom a pred pripisovaním si osobných zásluh. Čiže chráni nás pred tým, aby sa ego zväčšovalo, a podporuje jeho rozpúšťanie.  Na najvyššej úrovni sme svetlom. Kým máme ego, nevieme si to uvedomiť, lebo sa stotožňujeme so systémom ilúzií.

V advaite, jednote to nie je tak, že svetlo je iné ako ty. Si to stále ty, si tvoje pravé ja. Keď sa stotožňuješ s iluzórnym ja, je to potom tvoj vnútorný majster, ktorý ťa vedie. Tomu, keď sa odovzdáš zo systému ilúzií, z ega, ego sa rozpustí. Je to otázka času kedy a koľko úsilia tomu venuješ.

Modlitba hovorí o mojej spiritualite či ovplyvňuje aj iné oblasti môjho života?

- O modlitbe ti teraz hovorím ako o inšpirácii prečo a ako cvičiť. Prax je nesmierne dôležitá, lebo ňou sa uzatvára kolobeh integrity – to, čo si myslíme, čo hovoríme, potom aj konáme. Konanie je prax. Denná prax začína rannou modlitbou a nastavením a pokračuje celý deň. Celý tvoj deň je dennou praxou, spirituálnou praxou. Všetko, čo povieš, všetko, čo urobíš, všetko, čoho sa rukami dotkneš, je tvoja spirituálna prax. Prejavuje sa to tak, že zo spirituálnej úrovne sa spirituálna prax manifestuje v energetickej úrovni. Vytváraš energetický systém a dávaš mu poriadok. Môžeš si myslieť, že poriadok robíš ty, ale to je falošné. Poriadok je už stvorený – je to kvet života, šesťdesiatštyri stien. Tak sa vytvárajú častice – elektróny, protóny, všetky hmotné kvanty, ktoré vytvárajú viditeľné spektrum, sú v súlade, ale tvoje vedomie, ak sa na to nalaďuješ, to začína vnímať. Prvá ilúzia je, že to tvoríš ty, ego. Ego treba rozpustiť, netvoríš totiž z ega, ale zo spirituálneho potenciálu všetko prichádza. V tomto sa stratiť je ľahké a práve preto, aby sme sa nestratili, otváraš sa schopnosti rozlišovať. Akonáhle už rozlišuješ, čo si myslí ego a čo v skutočnosti je to konajúce, už to viac nepotrebuješ riešiť. Jednoducho robíš, to je energetická úroveň.

Potom modlitba sa dostane do emočnej úrovne, takže cítiš teplo, cítiš lásku. To je tvoj centrálny pocit a udržiavaj si ho ako barometer. Pokiaľ cítiš teplo a lásku, si v spojení. Akonáhle  máš iné pocity najmä z priestoru odporu, vieš, že si sa stratila v egu, v systéme bludných presvedčení. Teda treba ísť zase naspäť za svetlom.  Modlitba. Spojenie a znovu.

Na mentálnej úrovni sa spiritualita, modlitba prejaví  cez myšlienky. Ak si v spojení, myšlienky podporujú celok. Myslíš na celok v mantre – nech myslím v súlade s najvyšším dobrom všetkých bytostí. V tej chvíli sa nemôže nič proti nikomu a ničomu objaviť. Nemôže sa, ak udržiavaš spojenie. Nemusíš to ty strážiť. Strážime to vtedy, keď sme v chaose duality a vtedy sme ten, čo stráži, a ten, čo koná. Ten, čo stráži, stráži toho, ktorý koná. Takže máš dozorcu a väzňa, ale ak si v spojení, automaticky všetky tvoje myšlienky, sú v súlade s najvyšším dobrom všetkých bytostí. To sa prejavuje ako cnosť, ako úcta k životu. Čiže my nemusíme vedome sa rozhodovať pre cnosť. Ak sme v spojení, automaticky naše konanie je cnostné, láskavé.

Celé toto sa manifestuje vo fyzickom tele. Všetko, čo robíme cez deň, čo hovoríme, čo myslíme, čo konáme, je spirituálna prax, lebo vychádza zo spirituálnej úrovni, pokiaľ sme vedomé bytosti. Vedomý človek žije svoj život ako spirituálnu prax. Ak nežiješ svoj život ako spirituálnu prax, si nevedomá, to znamená ignorujúca. Výsledkom bude vždy arogancia, bolesť a utrpenie. Vieš povedať, ako spirituálnu prax žiješ? Nemusíš nahlas. Odpoveď nájdi v sebe. Rastieme spolu.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vyhľadávanie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.