Prednáška Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut, transformačný životný kouč, na konferencii Vedomé zdravie, Bratislava 2019. www.advaita.sk, www.vladimircervenak.sk