Pokud se až dodneška nevěnujete tomu, co máte rádi, pokud nejdete za svým snem, připravte se, protože následujících 7 cvičení bude pro vás skutečným průlomem!

Svoboda je krásná. Je však také těžká, protože od nás vyžaduje, abychom si sami volili vlastní cíle. Stalo se vám někdy, že jste o tom četli a pocítili jste bezradnost, protože jste si uvědomili, že vlastně nevíte, co chcete? Že doslova nevíte, co si se životem počít?

V knize „O čem snít“ Barbary Sher najdete praktické rady a také cvičení ukazující, jak přemoci přílišnou sebekritičnost, jak překonat negativní pohled na svět kolem sebe, opustit vyšlapanou cestičku a začít důvěřovat vlastním přáním, znovu uvěřit v někdejší cíle, ujistit se o svém talentu, dát se strhnout nadšením a konečně najít svou životní cestu.

Pojďme se tedy podívat, proč vlastně nevíte, co chcete. A potom s tím zkusíme něco udělat.

1. Zahoďte „rozbitý kompas“

…Uč se. Ožeň se. Vydělávej. Šplhej po kariérním žebříčku. Pořiď si děti. Kup dům…

V hlavách nám často přebývají cizí přání. Mlčenlivá ustanovení. Rozbité kompasy.

Přání rodiny a nejbližšího okolí dodávají smyslu – a’t už špatného nebo dobrého – všem našim činnostem. A to i tehdy, máme-li zato, že je nám všechno jedno.

Napište si na list papíru jména všech členů rodiny a svých blizkých. Vyjmenujte všechny, kdo pro vás byli důležití v dětství a raném mládí: učitele, trenéry, sousedy, bratrance, starší přátele. Pod každé jméno napište, jaký život vám ten člověk přál. Pokud se podobáte většině lidí, brzy si všimnete, jak očekávání těch lidí v souhrnu dopadá : je jich velmi mnoho a některá mohou být přímo protikladná.

Tato očekávání nás přivádějí do vyloženě nemožné situace, svazují nám ruce i nohy.

Obsahuje váš seznam také přání realizace vašeho unikátního potenciálu? Trval někdo na tom, že máte hledat vlastní originální „já“, ať to stojí cokoli? Myslím, že podobné přání nalezne ve svém seznamu jen málo lidí.

Nechte být své rozbité kompasy. Nemáte naplňovat něčí očekávání, ale dělat to, co potěší vaše srdce.
2. Žijte hodinu cílevědomě

Následující hodinu věnujte aktivnímu směřování ke svému cíli. Nařiďte si časomíru na 1 hodinu a pusťte se do přibližování své metě. Přestaňte teprve až uslyšíte signál. «Pusťte se do» v našem případě znamená, že zanecháte planých soudů. Mávnete rukou nad všemi „a co když“. Už dost plánování! Budoucnost je dána! Jaký je váš nejbližší ambisiózní cíl? Chcete vystupovat v komediích? Chcete si koupit ostrov? Rozhodli jste se přestěhovat kvůli zaměstnání kamsi daleko, nebo se stát členem zájmového klubu? Jaké první kroky v tomto směru musíte učinit? Volejte, domlouvejte se, zajistěte, kupte, slibte. Aktivně. A hned teď.

3. Poznejte vlastní vnitřní odpor

Pokud ve vás práce s aktivním směřováním k cíli z minulého cvičení probudila neklid, je to výborné! Váš vnitřní odpor se chystá vstoupit na scénu. Pokaždé, když pocítíte příval nadšení, brzdíte vzápětí sami sebe – a děláte to negativními výrazy: „Nesmysl. K ničemu to není“. Vezměte papír a tužku nebo diktafon, podle toho, co je pro vás lepší, a zapište si, co vám hlas vnitřního odporu napovídá. Tahle malinká záškodnická bytůstka se domnívá, že vás chrání, když se ze všech sil snaží zbavit vás každého nadšení, protože cítí nebezpečí – a nebezpečí cítí pokaždé, když vás to táhne za vaší touhou. Malá bytůstka už se postará, aby vám zahradila cestu. Vyvolá ve vás pocity viny a studu, případně beznaděje. Avšak za každým jejím slovem se schovává také tajemství vysvobození.

4. Využijte těchto pět nápadů, abyste našli sami sebe

– Vyhledejte autobiografie známých lidí, kteří se zabývali tím, čím se zabýváte vy. A biografie takových lidí, kteří naopak dělali něco naprosto odlišného.

– Naučte se něčemu novému. Je jedno čemu, řídit balón nebo pěstovat zlaté rybky, nalézt deset způsobů důkazu Pythagorovy věty nebo sbírat staré masky. Ten kousek mozku, který jste využívali příliš často, si odpočine. Zatím bude pracovat jiný, který až doteď prakticky zahálel.

– Svěřte se své intuici. Směřujte k čemu chcete, ale ať je to pro vás zajímavé. Nechte všeho nudného. A to i tehdy, když nevíte, proč je něco pro vás zajímavé a něco jiného nudné. Jako kytka, která se obrací ke slunci, začnete věnovat pozornost zajímavým věcem. 

– Stanovte si pracovní cíl. «Pracovní cíl» je takový cíl, který se může změnit. Podobně jako pracovní název filmu nebo knihy. Práce běží, ale název je zatím pracovní, podmíněný, může se změnit až budete hotovi. Hodí se to i u kariéry. Právě takhle dochází ke šťastným náhodám. 

– Vymyslete si dokonalou rodinuRodinu, v níž by vás podporovali a chápali od narození. Do podrobností si představte, jak vás energicky podporuje každý člen rodiny. Když si dovolíte spatřit, jaký by mohl být váš rodinný život, začnete se k sobě chovat jinak. 

           «Jste pozoruhodný, nikoli divný.»

5. Chovejte se tak, jako byste byl velmi odvážný – a nikdy neutrpíte nezdar

Představte si dvě věci. Za prvé, že jste hodně odvážný člověk a nic vás nemůže zastavit. Tahle fantazie vám bude stát po boku. A za druhé, představte si, že nikdy nemůžete utrpět nezdar.

Co byste dělali, kdybyste vládli velkou odvahou a jistě věděli, že dosáhnete úspěchu?

Zapište si odpovědi na papír. Je to důležité.

6. Ideální den

Každý už slyšel o „ideálním dni“. Zkuste se nad ním zamyslet ještě jednou, ale tentokrát věnujte pozornost dvěma věcem.

  • Klíčová scéna. Už víte, v čem spočívá váš sen. Teď zavřete oči a představte si oblíbenou touženou chvíli. Co by se mělo dít? Jaká je klíčová scéna filmu o vašem životě? Až se dost pokocháte fantazií, otevřete oči. Zapište několika slovy, co jste viděli.
  • Těšíme se z úspěchu. Když jste si vymysleli, čemu se budete věnovat, zafantazírujte si teď trochu, jak budete odpočívat, kde najdete v tom svém ideálním životě uvolnění a pohodu? Dopřejte si radost z odpočinku ve své fantazii aspoň pět minut.

7. Sestavte plán na 95 let

Je třeba začít od počátku života a k létům uplynulým přistupovat tak, jako byste si je zrovna takhle naplánovali: narodili jste se, v šesti jste šli do školy, v osmnácti jste se odstěhovali od rodičů… Pokračujte až do současnosti a pak dál do budoucnosti: v 57 cestujete do Antarktidy, v 65 pěstujete orchideje a dokončili jste velký román, v 85 znovu uzavíráte manželství. Nezastavujte se, dokud nedojdete k 95!

Nyní vezměte několik listů papírů a rozdělte je na 4 odstavce:

  1. Věk. Sem zapište cifry 5, 10, 15, 20 a tak dále, až do 95. Intervaly můžete udělat ještě kratší.
  2. Hlavní událost. To znamená narodit se, jít do školy, přestěhovat se – vše, co se stalo nebo se možná stane v budoucnosti a zdá se vám to důležité.
  3. Čemu jsem se naučil. Zapište si to nejdůležitější, čemu jste se v každém věku naučili, nebo čemu se naučíte.
  4. Nejsilnější, co jsem kdy viděl. Možná si minulost nepamatujete úplně bezchybně, ale důvěřujte okamžitému vnuknutí, nebudete daleko od pravdy.

Až dojdete k budoucnosti, můžete svou představivost propustit na svobodu. Stojí to za to, snažte se. Napište si na konec papíru, čemu vás tahle cesta do pětadevadesáti naučila, pokud jde o smysl života.

Jakmile začnete jen trochu osahávat svou novou cestu, octnete se na hraně opravdu velké historické přeměny. Dříme ve vás skutečný génius, jediný svého druhu, zvídavý a s ohromným potenciálem. Jakmile vyrazíte za svým snem, probudí se a všechno dostane smysl.

Přeji vám na této cestě dětskou úpornost, nadšení a bezohlednost!