Posilňovanie prírodzených opioidov  mozgu je spôsob, ako liečiť  emócie strachu a úzkosti. Ich tvorbu môžeme  regulovať myšlienkami, ktoré vedú k stimulácii oblasti mozgu zodpovednej za strach.
 
Strach je do značnej miery kontrolovaný prostredníctvom neurálnych obvodov v amygdale, čo je "stresové centrum"  mozgu. Strach môže byť inštinktívnou reakciou na podnet zvonka (napríklad strach z výšky alebo okamžitá reakcia, ktorú máme, keď sme ohrození agresívnym psom),  ale aj výsledkom asociatívneho  myslenia, keď myšlienka otvára emocionálnu reakciu, ktorá  nie je primeraná  tomu, čo sa práve deje, ale je reakciou  na asociáciu z minulosti.
 
Prirodzene sa vyskytujúce opiáty v mozgu - vrátane enkefalínu, regulujú tvorbu strachových spomienok a emocionálnu reakciu na strach. Nízke hladiny týchto opioidov zvyšujú strach, úzkosť a agresivitu.
 
Meditácia je jeden zo spôsobov, ako posilniť prirodzene sa vyskytujúce opiáty mozgu. Dáva  nám možnosti,  ako sa so strachom vyrovnať.  Po hlbokom uvoľnení, čo meditácia je, si môžeme  uvedomiť, že môžeme prekonať svoj strach, a tak sa oslobodiť, otvoriť si cestu  k slobode žiť tak, ako chceme.
 
Vyskúšajte to hneď teraz  v meditácii:
Predstavte si  niečo, čo ak by ste robili,  mali by ste strach.  Nemusí to byť hneď niečo také extrémne, ako je skok  bungee jumping. Môže  to byť aj  strach prihovoriť sa niekomu, osloviť niekoho,  návšteva zubára, požiadať suseda o výpomoc, alebo  prezentácia projektu v práci. Čokoľvek o čom viete, že máte z toho strach.
Nech je strach akýkoľvek, predstavte si situáciu, posaďte sa so svojím strachom. Nechajte pocity strachu vstúpiť do vášho vedomia, zamerajte sa na pocity a nechajte ich prechádzať svojím telom.
Potrvá asi minútu a pol, kým strach začne ustupovať.
Zamerajte svoju pozornosť opäť  na situáciu a nechajte strach prísť znova do vášho vedomia.
Zamerajte sa na pocit strachu. Pokojne seďte a pozorujte. Všetko je  v poriadku, je to  emócia -  nechajte ju samú ustúpiť.
 
Tajomstvo je v zameraní pozornosti na pocit strachu, nie na myšlienky, ktoré vytvárajú strach.
 
Urobte to niekoľkokrát a zistíte, že po každom opakovaní  bude strachová reakcia slabšia.  Naozaj to tak je!
Ak toto cvičenie urobíte aj tesne predtým, ako situácia reálne nastane, zažijete uvoľnenie a uvedomíte si, že strach má nad vami moc, len ak ho živíte.
Strach je emócia, nie je nevyhnutné nechať sa ním paralyzovať.
Počas celého dňa premýšľajte o situácii, z ktorej máte strach a nechajte ho plynúť. Vytratí sa.
Robte  to s nadšením, dôverou a radosťou, úspech bude výsledkom. Týmto spôsobom prekonáte svoje obavy a ukotvíte sa v dôvere.
 
To je cesta k lepšiemu životu, urobte to teraz.
Rastieme spolu.