Základom zdravej stravy pre človeka je rastlinná potrava a v značnej miere potrava surová. Takáto prechádza procesom samotrávenia v symbióze s trávením človeka. Spolupracuje na trávení a to  potom prebieha energeticky optimálne. V tomto krátkom filme s titulkami je to zrozumiteľne a kvallifikovane vysvetlené.

1. časť

2. časť