PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 24. 05. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: KARIÉRA vs. DIEŤA

• dilema: kariéra vs. dieťa?,

• dieťa –ako kariérny „handicap“,

• reakcie okolia - krkavčia alebo opičia matka,

• emócie dieťaťa a emócie matky, dopad na ženské zdravie – psychosomatika (únava, ochorenie, vyhorenie,....), nie sme bezmocné – pomáha prevzatie zodpovednosti za vlastnú kariéru,

• ako myslenie a cítenie ovplyvňuje schopnosť tvoriť si naplnený a spokojný život,

• balans medzi prácou a osobným životom,

• manuály a rady často nefungujú, ak ide o nájdenie opory zvonka, nájsť oporu v tom, čo nás presahuje,

• kariérový únik – materstvo, ženy, ktoré už dosiahli „všetko“ a napriek tomu z práce po 40-tke odchádzajú,

• objavenie vlastnej autenticity, toho pravého povolanie, či poslania ako životnej misie,

• autenticita ako pravdivosť k sebe samej – dovoliť si to, v čom sa cítim dobre. rozvinutie vlastného potenciálu – byť líderkou sama sebe.