Celý obeh Luny okolo Zeme môžeme pozorovať voľným okom. Luna mení svoj tvar, odborne nazývaný fáza, podľa toho, z ktorej strany ju osvetľuje Slnko.

Spln

Keď Luna dôjde do polovice obehu okolo Zeme, stojí priamo oproti Slnku, ktoré osvetľuje jej k Zemi privrátenú stranu, na oblohe ju vidíme ako svietiaci kotúč. Morský príliv a odliv je najvyšší. Spln symbolizuje naplnenie, celistvosť a kreativitu. Na Zem pôsobí z jednej strany príťažlivosť Luny a z druhej Slnka. Tejto protichodnej sile prisudzujeme nepokoj, nespavosť alebo bolesti hlavy. Príroda dosahuje vrchol svojej absorbčnej schopnosti, byliny nazbierané počas splnu majú silnejšie účinky.

Posledná štvrť

Luna a Slnko zvierajú pravý uhol, Luna má tvar plného písmena C. Prebieha lunárny príliv v čase slnečného odlivu, sily sa odčítajú, príliv a odliv je minimálny.

Nov

Pri nove sa dostáva Luna z pohľadu zo Zeme pred Slnko. Nevidíme ju, pretože Slnko osvetľuje jej odvrátenú stranu. Obe planéty stoja v rovnakom znamenízverokruhu a spoločnou silou pôsobia na Zem. Morský príliv a odliv je najvyšší. Nov symbolizuje  stále obnovovanie, začiatok i koniec. Je to čas na obnovu, naberanie novej sily, čas na zmenu. Organizmus sa zbavuje škodlivých látok, pôst je účinnejší než inokedy. Po zrezaní sa choré rastliny zotavia a zregenerujú.

Prvá štvrť

Luna a Slnko zvierajú pravý uhol, Luna má tvar plného písmena D. Prebieha lunárny príliv v čase slnečného odlivu, sily sa odčítajú, príliv a odliv je minimálny.

 

DORASTAJÚCA A CÚVAJÚCA LUNA

Keď je Luna každý deň o trochu väčšia a pripomína písmeno D, hovoríme, že dorastá. Je to čas od novu, keď Lunu nevidíme, do splnu, keď je Luna dokonale guľatá a vidíme ju na oblohe celú noc. Keď sa začne zmenšovať a pripomínať písmeno C, hovoríme, že cúva.

Dorastajúca Luna je ako nádych – ako príliv. Energia sa prijíma a ukladá, je čas na spevnenie a posilnenie. Organizmus má väčšiu regeneračnú schopnosť. Čo telu dodáme, to lepšie využije na načerpanie nových síl. Miazga a šťavy rastlín stúpajú nahor, sadíme všetko, čo rodí nad zemou. 

Cúvajúca Luna je ako výdych – ako odliv. Energia sa uvoľňuje a odovzdáva, je čas na diétne a očistné kúry. Organizmus má väčšiu schopnosť sa všetkého zbavovať. Dôležitý je primeraný pohyb a dostatočný spánok. Miazga a šťavy rastlín klesajú nadol.  

STÚPAJÚCA A KLESAJÚCA LUNA

Menej známy je cyklus stúpajúcej a klesajúcej Luny, ktorý sa riadi výškou Luny nad obzorom. Luna stúpa do znamenia Strelca, potom dochádza k obratu a klesá do znamenia Blížencov. Cyklus stúpajúcej a klesajúcej Luny má význam najmä pre svet rastlín.

Stúpajúca Luna nie je to isté ako dorastajúca Luna, ale podobne je ovplyvnená nadzemná časť rastlín. Miazga a šťavy stúpajú nahor, čo podporuje rast rastliny.

Klesajúca Luna nie je to isté ako cúvajúca Luna, ale podobne sa miazga hrnie do podzemných častí rastliny. 

PRÍZEMIE A ODZEMIE

Luna sa pohybuje po nedokonalej elipse a jej vzdialenosť od Zeme sa mení pôsobením slapových síl Slnka. Počas jedného obehu sa dostáva k Zemi najbližšie, je pri-zemi

a nastáva prízemie (perigeum). Naši predkovia v tento deň nepracovali s pôdou ani rastlinami, nepripravovali cesto na chlieb, nespracovávali mlieko. Opakom je odzemie (apogeum),

Luna je od-zeme, teda najďalej od Zeme.

PRÍSLNIA A ODSLNIA

Zem sa pri obehu okolo Slnka dostáva raz za rok k Slnku najbližšie, je pri-slnku a nastáva

príslnie. Opakom je odslnie, Zem je od-slnka, teda najďalej od Slnka.