V ťažkej situácii, ktorá je zdanlivo neriešiteľná, alebo ju prijímate s vnútorným odporom, odporúčam overiť si účinnosť  tejto techniky:

Prijatie

Posaďte sa a uvoľnite sa. Vnímajte a pozorujte, ako vaše telo samé dýcha.

Dýchajte pomaly a plynule.

Umožnite životu, aby sa cez vás naplno prejavil. 

Vyhláste:

Prijímam dnes s láskou z priestoru spojenia a celistvosti do svojho srdca Boha, ktorý je Jedno.
Prijímam s láskou do svojho srdca seba, ako Jeho súčasť. Som súčasťou Jedného, Celistvého.
Prijímam s láskou do svojho srdca svoju rodinu, svoj rod, národ, všetky ľudské bytosti, všetky bytosti Univerza v Jednote a Celistvosti.
Vzdávam sa odporu voči Celistvosti, Bohu, a voči akejkoľvek Jeho časti a súčasti vrátane seba.
Nech sa tak stane.

 

Ak dokážete vizualizovať, predstavte si celú ťaživú situáciu, alebo ju precíťte v tele.

Natiahnite obe ruky a vyslovte:

 • "Prijímam túto situáciu pred sebou, svoju minulosť, tak ako sa stala.",
 • Položte ľavú ruku na srdce a právú cez ľavú, vyslovte nahlas:
 • "príjimam ju v sebe. Takto to je!"

Urobte oblúk pravou rukou a vymedzte priestor napravo od seba:

 • "Prijímam túto situáciu napravo, príjímam súčastnosť, všetko čo dávam.Takto to je!"
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe"

Urobte oblúk ľavou rukou a vymedzte priestor naľavo od seba:

 • "Prijímam túto situáciu naľavo, prijímam súčastnosť, všetko čo dostávam."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Zapažte a obsiahnite priestor za sebou:

 • "Prijímam túto situáciu za sebou. Otváram sa budúcnosti."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Spustite ruky a obsiahnite priestor pod sebou:

 • "Prijímam túto situáciu pod sebou, všetky ťažkosti, zlyhania a bolesť."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Zvihnite ruky nad hlavu a obsiahnite priestor nad sebou:

 • "Prijímam túto situáciu nad sebou, všetky radosti a hojnosť v živote."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Otočte  ruky smerom  k sebe, ľavú na hrudník a pravú cez ľavú:

 • "Prijímam túto situáciu v sebe v celistvosti, úplnosti, naplnení v Advaite. Takto to je!"

Stíšte sa a s vďačnosťou prijmite vnútorný Mier.