Ako funguje  Vesmírny zákon rezonancie? Ako  zrkadlo, ale nie hocijaké:

Predstavte si pred sebou čiaru. Tá čiara bude predstavovať nulu, nadhľad, vyrovnaný stav, pokoj. Na čiaru teraz zakreslíme náš vzťah k rôznym oblastiam života ako graf. Je tam bod pre vzťahy so známymi, bod pre vzťah s partnerom/partnerkou, vzťah s deťmi, vzťah k peniazom, vzťah k zdraviu, vzťah k duchovnu, k vzdelaniu, k svokre… Čím máme so vzťahom k danej oblasti väčší problém, tým je bod nižšie pod nulou. Čím máme lepší vzťah k danej oblasti, tým je bod vyššie nad nulou.

V dôsledku zákona  rezonancie si do života pritiahneme presne tie veci, ktoré máme extrémne vysoko a extrémne nízko.  Tak hľadáme prirodzenú rovnováhu, a tak sa učíme, ako naše vzťahy harmonizovať, liečiť.

Ak naozaj neznášate, keď niekto fajčí,  svojím hnevom si pritiahnete fajčiarov, aby ste si svoj narušený vzťah vyriešili. Ak ani to nezaberie, osud vám pošle partnerku alebo partnera, do ktorej sa zamilujete a ona/on bude fajčiť.  Dostanete sa akoby do slepej uličky, kde sa budete musieť rozhodnúť, či sa svojho extrému vzdáte a prijmete situáciu takú, aká je – na bode nula, alebo ju odmietnete a bude vás to stáť narušený vzťah.

Cieľom osobného rozvoja teda nie je dostať všetky body vysoko nad nulovú čiaru. Úlohou osobného rozvoja je dostať čo najviac bodov čo najbližšie k bodu nula. Len vtedy budete vyrovnaní a naozaj šťastní – šťastní v nadhľade, šťastní v bode nula – pretože táto oblasť už nebude mať vplyv na vaše šťastie.

Vzťahy sú pre nás zrkadlom, ktoré nám odzrkadľuje naše extrémy, naše narušené vzťahy a upozorňuje na ne takým spôsobom, aby sme si ich mohli vyriešiť.

Pre manžela, ktorý sa posmieva ezoterike, bude zrkadlom manželka, ktorá našla vášeň v duchovnom raste. A naopak, pre túto manželku bude zrkadlom jej manžel, ktorý stále pozerá televízne noviny, väčšinu času je negatívne naladený a nadáva, aký je svet zlý a nespravodlivý. Je pre ňu zrkadlom nie preto, že by ona sama bola taká. Je pre ňu zrkadlom preto, že toto je stále oblasť, ktorú ona v sebe nemá spracovanú. Má v nej extrém, ktorý má možnosť vďaka manželovi vyriešiť.

Keď  si nabudúce pritiahnete zákonom rezonancie situáciu, v ktorej máte extrém – pozitívny alebo negatívny, uvedomte si, že je to vaša situácia. Ak vám prekáža negatívny manžel alebo žena s cigaretou v ruke na ulici, je to váš pocit. A vy ho možete správnym postojom zmeniť. V momente, keď začnete hádzať vinu na druhého človeka a tvrdiť, že vy to máte vyriešené, prestávate rásť. Akonáhle poviete na akúkoľvek oblasť života: “ Toto mám vyriešené, tomuto už rozumiem na 100%, už sa nemám viac čo učiť,” prestávate rásť, lebo sme viac, ako si myslíme, že v danej chvíli sme.

Máte možnosť prijať tú situáciu takú, aká je – na bode nula, alebo si udržíte svoj extrém a v tom prípade si môžete byť istí, že príde ďalšia situácia, ktorá vám ponúkne príležitosť vyriešiť si ho.

Podobné priťahuje podpobné.