Cyklické myslenie charakterizujú ázijské náboženstvá taoizmus, hinduizmus a budhizmus dodnes. V súlade s tým je beh času skôr nekonečným kruhom, ktorý sa periodicky vracia do svojho východiskového bodu. Jedna z teórií o vzniku čínskeho kalendára dáva do súvislosti dobu obehu Jupiteru a Saturnu (približne 12 a 30 slnečných rokov), ktoré sa každých šesťdesiat rokov nachádzajú na takmer rovnakých hviezdnych súradniciach, kde sa pred šesťdesiatimi rokmi začali, čím sa vytvorí šesťdesiatročný cyklus. Iná teória hovorí o spojení dvanásťročného Jupiterovho cyklu s piatimi prvkami.

Šesťdesiatková sústava bola objavená už na korytnačích pancieroch z konca druhého tisícročia pred n. l. Takmer každý veštecký nápis mal dátum v tomto formáte. V písaných textoch sa takto označovali dni, neskôr mesiace a roky. Týždeň mal 10 dní a cyklus 60 dní (6krát 10 = 60). Jeden cyklus nadväzoval na druhý bez nadväznosti na koniec mesiaca alebo roku, preto presahoval časové obdobie lunárneho roku (6krát 60 = 360 dní). Západný sedemdňový týždeň bol v Číne zavedený s gregoriánskym kalendárom v roku 1912.

Legenda o zverokruhu

Podľa jednej legendy stál pri zrode čínskeho zverokruhu Nebeský cisár, ktorý oslavoval narodeniny, podľa inej to bol Budha, kto zvolal všetky zvieratá, aby sa s ním prišli rozlúčiť, než opustia Zem a vstúpia do nirvány. Zvieratá museli najskôr prekonať veľkú rieku. Pohotový potkan požiadal dobrosrdečného byvola, aby mu pomohol. Keď bol byvol pri brehu, potkan z jeho chrbta zoskočil a byvola predbehol. Tiger rieku preplával a králik preskákal po kameňoch. Drak dorazil ako piaty, cestou sa zdržal, keď pomáhal ľuďom priniesť dážď. Šiesty bol had, ktorý nečakane vyľakal koňa, a tak sa dostal pred neho. Koza, opica a kohút dorazili spoločne na plti. Posledný pes a brav sa zdržali, jeden sa zabudol pri hraní a druhý si doprial desiatu. Budha každému z nich odovzdal vládu nad jedným pozemským rokom.

Nebeské stonky a pozemské vetvy

Cyklický šesťdesiatročný kalendár má veľmi starý pôvod. Počíta sa od roku 2637 pred n. l., keď ho zaviedol Žltý cisár Chuang-ti. Súčasný sedemdesiaty ôsmy cyklus začal v roku 1984 a bude končiť v roku 2044. Čas sa v cykle počíta na základe kombinácií dvoch sád abstraktne pomenovaných ako „nebeské stonky“ a „pozemské vetvy“, ktoré dohromady tvoria šesťdesiatročný cyklus.

Nebeských stoniek je 10 a sú odvodené z piatich taoistických prvkov: dreva, ohňa, zeme, kovu a vody. Pretože existuje päť prvkov a dve polarity jin a jang, je nebeských stoniek desať. V párnych rokoch so silou jang, mužskou a aktívnou, v nepárnych so silou jin, ženskou a pasívnou. Číňania hovoria: ako sila svetla alebo ako sila tmy. Desať nebeských stoniek zastupuje v čínskom kalendári nebesá.

Opačným pólom je 12 pozemských vetiev. Predstavujú pozemský čas, kolobeh a rytmus všetkých vecí na Zemi. Jednotlivé pozemské vetvy sú spojené s dvanástimi zvieratami: Potkanom (niekde uvádzaný ako Myš), Byvolom, Tigrom, Králikom (alebo Zajacom), Drakom, Hadom, Koňom, Ovcou (niekde ako Koza), Opicou, Kohútom, Psom a Prasaťom. Zvieratá tiež podliehajú princípu jin-jang. Znamenie jin: Byvol, Králik, Had, Koza, Kohút a Prasa. Znamenie jang: Potkan, Tiger, Drak, Kôň, Opica a Pes. V spojení s prvkom idú za sebou jang drevený Potkan, jin drevený Byvol, jang ohnivý Tiger, jin ohnivý Králik…

Roky postupujú v cykloch po dvanástich a každý rok je symbolizovaný jedným z dvanástich zvierat. Cyklus sa opakuje päťkrát, tým tvorí šesťdesiatročný cyklus. Počas šesťdesiatich rokov sa nevyskytnú dve rovnaké zvieratá.

Čínska astrológia

Čínska astrológia nie je astrológia tak, ako ju poznáme, a súhvezdia s menami zvierat čínskeho zverokruhu na oblohe nenájdeme. Čínsky horoskop má korene v staroveku a je súčasťou čínskej kultúry. Na veštenie stačí poznať tzv. štyri piliere osudu: rok, mesiac, deň a hodinu narodenia. Každý pilier osudu začína zvieraťom, ktoré je spojené s prvkom a polaritou jin alebo jang. Podkladom veštenia je teda osem znakov: štyri dvojice vytvorené kombináciou štyroch zvierat a štyroch prvkov. Na výklad všetkého stačí Slnko a Mesiac, lunárny a tradičný roľnícky kalendár.

Čínsky Nový rok začína druhým novom po zimnom slnovrate a symbolizuje ho po celý rok jedno zviera zverokruhu a prvok (pozri tabuľku). Mesačný pilier vychádza z roľníckeho kalendára, podľa ktorého začína nový rok priechodom Slnka 315. stupňom ekliptickej dĺžky (zhruba 4. februára). Je to obdobie dažďovej vody a prvým mesačným zvieraťom je Tiger. Hodinový pilier sa riadi čínskou časomierou, ktorá rozdeľuje deň na 12 dvojhodinových periód. Počítanie začína o 23.00 a prvá dvojhodina trvá do 1.00 (pozri tabuľku). Denný pilier sa odpočíta od zvieraťa a prvku, ktorý pripadne na prvý deň konkrétneho roku čisto lunárneho kalendára, kde sa strieda 29 a 30 dní. Cyklus zverokruhu v lunárnom kalendári trvá 60 dní a neriadi sa koncom mesiaca.

Štyri zvieracie energie predstavujú štyri archetypy kozmológie, ktoré je možné interpretovať tak, aby odhalili váš osud. Zviera roka predstavuje, ako vás ostatní vnímajú alebo ako sa prezentujete. Zviera mesiaca je vaše vnútorné zviera, zviera dňa je to skutočné zviera vo vás a zviera hodiny predstavuje zviera, ktoré tajíte. Mnoho čínskych astrológov považuje mesačné vnútorné zviera za najdôležitejšie pri hodnotení súčasného života danej osoby, pretože dáva informácie o rodičoch a detstve.

Veštenie

Čínske veštenie sa sústredí na poznanie vlastného osudu a dosiahnutie lepšieho života, na priaznivé a nepriaznivé dni. Čínski profesionálni veštci mimo štyroch pilierov osudu pracujú s ďalšími údajmi a tabuľkami. Je to 28 lunárnych sídiel, ktoré odrážajú pohyb Mesiaca na hviezdnom nebi (siderický mesiac). Starovekí čínski astronómovia ich rozdelili po siedmich do štyroch palácov, ktoré sú zastúpené štyrmi mýtickými zvieratami. Je to azúrový drak východu, rumelkový vták juhu, biely tiger západu a čierna korytnačka (alebo čierny bojovník) severu. Každý z tvorov má svoje vlastnosti, svoj príbeh pôvodu a dôvod svojej existencie. Každý je spojený s jedným ročným obdobím, emóciou, cnosťou, s jin-jang a jedným z piatich prvkov. Drak predstavuje drevo, fénix oheň, tiger kov a korytnačka vodu. Piaty prvok zeme je v tomto systéme spojený so žltým drakom stredu. A je toho oveľa viac, hexagramy, prvky súvisiace s Feng Shui alebo dva lunárne uzly, miesta, kde sa krížia ekliptiky s mesačnou dráhou. Tieto dva priesečníky sú presne proti sebe. Zostupný uzol zodpovedá minulosti, či už karmickej, teda tomu, čo si kto so sebou prináša z minulých životov, alebo tejto životnej minulosti a detstva. Vzostupný lunárny uzol naproti tomu predstavuje budúcnosť.

Zostaviť horoskop, na základe ktorého sa  nám prihovára minulosť a zjavuje sa budúcnosť, je práca veľmi zložitá a náročná. Vyžaduje vedomosti a skúsenosti, ale aj množstvo tabuliek, ktoré vedia prevádzať minulosť do súčasnosti. Zostaňme skromnejší a pozrime sa, napríklad len na zábavu, bližšie na niektoré súvislosti a porovnajme sami seba s vytvorenými archetypmi.

Charakteristika zvierat zverokruhu

Potkan je múdry, agresívny a sentimentálny, Byvol je jemný, spoľahlivý a pracovitý, Tiger je odvážny, hravý a impulzívny, Králik je citlivý, láskavý a opatrný, Drak je náročný, vtipný a osamelý, Had je múdry, mazaný a pružný, Kôň je spoločenský, energický a netrpezlivý, Koza je jemná, vyvážená a náladová, Opica je agilná, zábavná a všestranná, Kohút je hrdý, okázalý a ukecaný, Pes je obľúbený, verný a lojálny a Prasa je úprimné, diplomatické a láskavé.

Posledné číslo roku narodenia určuje prvok

Kov – roky narodenia končiace 0 alebo 1

Dominantnou charakteristikou je spravodlivosť.

Silné stránky: odvážny, ambiciózny, súťaživý, rozhodný, nezávislý, disciplinovaný, sústredený, vysoká morálka a vysoké štandardy.

Slabé stránky: chýbajú mu komunikačné schopnosti, tvrdohlavý a niekedy nerozumný, nie je súdny, náchylný ku krutosti, dokáže nemilosrdne prerušiť väzby, ľahko sa unaví.

Voda – roky narodenia končiace 2 alebo 3

Dominantnou charakteristikou je múdrosť.

Silné stránky: diplomatický, všímavý, empatický, dobrý prostredník, vytrvalý, rozhodný, intuitívny, flexibilný, jemný, a napriek tomu silný.

Slabé stránky: zhovievavý, príliš pasívny, príliš sa spolieha na druhých, nerozhodný a úzkostlivý.

Drevo – roky narodenia končiace 4 alebo 5

Dominantnou charakteristikou je benevolencia.

Silné stránky: trpezlivý a chápavý, vrelý, spoločenský a súcitný, flexibilný a prispôsobivý, stabilný a praktický, veľkorysý.

Slabé stránky: zle chápe hranice alebo limity, môže byť príliš pasívny, ľahko podlieha tlaku, môže sa príliš spoliehať na ostatných.

Oheň – roky narodenia končiace 6 alebo 7

Dominantnou charakteristikou je slušnosť.

Silné stránky: vášnivý a nadšený, kreatívny, presvedčivý a charizmatický, spontánny a dobrodružný, vždy pripravený na výzvu, vrelý a milujúci.

Slabé stránky: túžiaci po pozornosti, netrpezlivý, manipulatívny, náchylný k zmenám nálad, agresívny, impulzívny a prchký, nerád je sám.

Zem – roky narodenia končiace 8 alebo 9

Dominantnou charakteristikou je vernosť/poctivosť.

Silné stránky: stabilný a seriózny, praktický a logický, súcitný, starostlivý, empatický a zodpovedný, lojálny a čestný, starajúci, organizovaný a dobrý v plánovaní, silný a vytrvalý.

Slabé stránky: prehnane ochranársky, tvrdohlavý, konzervatívny, má problémy riskovať, rezervovaný.

Symbolika piatich prvkov

Drevo: východ, jar, azúrový drak, planéta Jupiter, zelená farba, pečeň a žlčník

Oheň: juh, leto, rumelkový Fénix, planéta Mars, červená farba, obehový systém, srdce a tenké črevo

Zem: stred, neskoré leto, žltý drak, planéta Saturn, žltá farba, tráviaca sústava, slezina a žalúdok

Kov: západ, jeseň, biely tiger, planéta Venuša, biela farba, dýchací systém, pľúca a hrubé črevo

Voda: sever, zima, čierna farba, planéta Merkúr, farba čierna/modrá, kostra, močový mechúr a obličky

Päť prvkov podľa polarity jin a jang, tmy a svetla, cyklu ničenia a obrody. Každý prvok v sebe zároveň obsahuje všetky ďalšie prvky.

V cykle ničenia voda hasí oheň, oheň taví kov, kov ničí drevo, drevo prerastá zem, zem zasypáva vodu.

V cykle obrody sa z vody rodí les, z dreva oheň, z ohňa popol – zem, zo zeme sa dobýva kov, kov sa mení na tok (tekutinu).

 

Zdroj: LK 2023