„Zákony sú ako klobásy. Je lepšie nevidieť, ako sa robia,“ povedal Otto von Bismarck pred viac ako sto rokmi.

Pred dvadsiatimi tromi rokmi by mi ani len s humorom nenapadlo kdesi toto napísať. Keď totiž čerstvá absolventka právnickej fakulty, veriaca v spravodlivosť právneho systému a priam v posvätnosť ústavy právneho štátu, skladá promočnú prísahu, je skalopevne presvedčená, že vďaka právu dobro vždy víťazí nad zlom. Odvtedy prešli viac ako dve desaťročia a prišla príležitosť rozpoznať, prečo mi aktuálnu situáciu už moja vzdelaná hlava neberie.

Zákony, napísané ako slová, už totiž dosť dlhú dobu nepredstavujú dohodu akceptovanú všetkými. Akceptácia totiž nie je len súhlas, je to aj prijatie iného názoru, prípadne situácie takej, aká je. Nie je to rezignácia, rekapitulácia, vzdanie sa s pocitom prehry. Je to aktívny postoj, kedy nebojujem proti tomu, čo sama zmeniť nemôžem. Prijatie je tak miestom vnútorného rozhodnutia, kde s pokojom možno presmerovať energiu, pôvodne zameranú na boj, na tvorbu niečoho nového. Ale chápem, že to, čo sa tu deje, na mieste, kde sa rúca právny štát, sa mnohým prijíma ťažko.

V podstate viac ako rok som tomu venovala pozornosť.

Potom som zistila, že ak sa nenechám do toho vtiahnuť mysľou a následne emocionálne, dejú sa mi v živote skôr príjemné veci. Je to tým, že pozornosť je obrovská energia. Je ako lúč baterky v tme, ktorou kam svietime, tam smeruje naša pozornosť a v tom sa potom nachádzame. To neznamená, že nie som informovaná. Čítam všetko, čo ku mne príde z jedného aj druhého „brehu“, vďaka čomu sa mi sformuloval názor a už sa mi darí vnímať to všetko iba ako holú informáciu. Pretože nie je podstatné, čo sa nám deje, ale ako na to zareagujeme.

A vnímam, že všetci sme dostali možnosť prísť na rázcestie, zhlboka sa nadýchnuť a rozhodnúť sa. Vybrať si svoju cestu.

Ale pozor, aj neurobiť žiadne rozhodnutie je rozhodnutie. A každé rozhodnutie prináša následky. V právnej reči sa to volá kauzálny nexus alebo príčinno-následné vzťahy. Inak povedané, rečou etikoterapie: ako myslíme, cítime a konáme, tak sa potom v živote máme.

A tak len stojím a celé to s nemým úžasom vnímam.

Mám pocit, akoby som bola v divadle na povinnom školskom predstavení, kde herci hrajú svoje role. Trpezlivo čakám, až to divadlo skončí a môžeme ísť domov. A zrazu príde uvedomenie, že ak ma to predstavenie nenapĺňa, vždy môžem odísť, nikto ma nedrží. Žiadna autorita nemôže povedať, aké mám mať pocity. Môžem sa zdvihnúť a odísť, nemusím sa na tom svojou existenciou podieľať, pretože iba ja som zodpovedná za to, ako sa v tom divadle cítim.

A tak už neútočím a nekritizujem.

Už nič neobhajujem, nikoho nesúdim – vrátane seba. Už nepremietam na druhých, už ich počúvam s rešpektom, súcitom a bez prerušovania. A súčasne slobodne hovorím, čo cítim, a som s rešpektom vypočutá. Pretože už pred niekoľkými mesiacmi som sa rozhodla. Vystúpila som z role obete a súčasne z role Matky Terezy, ktorá potrebuje zachrániť čo najviac svojich najbližších.

Vo vzťahoch je absurdné domnievať sa, že je možné sa dopracovať k fyzickému, emocionálnemu a psychickému zmiereniu bez láskyplného prostredia. To isté platí aj pre spoločnosť, zvlášť pre tak veľmi zranenú komunitu. Dať dohromady skupinu ľudí bez zdravých postojov a pravidiel je ako nechať doma malé dieťa bez dozoru. A to sa presne deje.

Sme na mieste, kde prebieha transformácia ľudstva.

Sme toho všetkého súčasťou. A tak preberám zodpovednosť za seba a v láske a súcite tvorím svoju vlastnú budúcnosť. Strach mizne, ego prestáva pracovať na rozdelení našich myslí a zrazu dokážeme jeden druhého v srdci objímať. Prebieha uzdravenie a začíname chápať, že máme jedinečnú príležitosť svoje životy zmeniť. Aj vy sa môžete pridať, ak chcete tú zmenu tiež.

Zora Vypušťáková, právnička a manažérka, ale tiež transformačná koučka, etikoterapeutka, autorka www.priestorprezmenu.sk

Článok bol publikovaný v online magazíne Inštitútu trvalého rozvoja 40 plus.