Jedno telo, mnoho podôb - má v sebe každý z nás. Na objavnú cestu do farebného sveta svojej duše a života, rolí, ktoré v ňom má, nás v tejto chvíli pozýva Vladimír Červenák. Zo srdca ďakujeme za tento odvážny a inšpiratívny krok (Vitalita, október 2021):

DESAŤKRÁT JA

 

1. Som ten, kto sOM

Večná, nekonečná kmitajúca frekvencia energie, ktorú  počuť i vidieť, som zvuk (AUM) i Svetlo súčasne, Dva v Jednom, Jedno v Mnohom.

 

2. Som Existencia, Vedomie

Som malé vo veľkom a veľké v malom, pozorovateľ, pozorovaný i proces pozorovania.

Viem, že sOM, a tak sOM. Vedomé vedomie ukotvené vo vedomí, v jednote so Zdrojom.

 

3. Som: Tvorca

Tým, že viem, kto sOM, tvorím svoju realitu vedome,  vedomé tvorenie znamená tvoriť so zodpovednosťou za to, čo tvorím.

Som tvorivá sila vesmíru nadaná schopnosťou milovať, spájať sa  a tvoriť.

 

4. Som: Človek - ľudská  bytosť nadaná schopnosťou učiť sa

Učím sa rozumieť  zákonom života – ortobióze. Zákonom tvorenia cez porozumenie, že som holobiot, symbiotická bytosť schopná života v  harmónii s ostatnými formami života.

Som otvorený porozumieť citom a schopnosti cítiť. Súcit je dar, ktorý zrodí zo zvieraťa človeka.

5. Som:  Dieťa

Milované Božie dieťa, dieťa svojich rodičov, dieťa Zeme, Slnka, Vesmíru. Dieťa  naplnené vďačnosťou a vedomý si koreňov, cítim v sebe predkov, ich silu a múdrosť.  Mám úctu k tomu,  z čoho som vzišiel a čo ma presahuje. Energia Zemská a Nebeská sa spájajú v mojom srdci.

 

6. Som: Muž

sOm si vedomý toho, že ako muž som zodpovedný  za vytáranie bezpečného prostredia tým, že používam svoju silu  v súlade s celkom, ktorého som súčasťou a ktorý ma presahuje.

 

7. Som etikoterapeut

Etikoterapia je autognostická metóda ako rozpoznať pravdu o sebe samOM, ako rozlíšiť trvalé od dočasného, skutočné od iluzórneho či bludného, pravdu od  lži,  večné od podliehajúceho premene, vzniku a zániku, zrodenia a smrti. Spojenie[VČ1]  srdca a intelektu, muža a ženy, cez liečenie vzťahu so sebou samým, liečenie vzťahu s inými, so svetom i životom. Cesta  porozumeniu srdca, precítenie rozumu, cesta súcitu cez porozumenie, múdrosť - etikoterapia, kráľovská, rytierska cesta sebaliečenia cez sebapoznanie. Toto sa učím a to učím.

 

8. Som: Učiteľ

Učím to, čo žijem, žijem to, čo učím..

Učím to, čo mi odovzdali učitelia a čo ma naučila skúsenosť života. Delím sa o naučené, rozpoznané, porozumené. Ortobióza je matkou vied, veda o živote, jeho zákonoch a zákonitostiach. Žijem svoj život  v integrite, autenticky, zodpovedne  obohacujúc iných i seba.

 

9. Som: Priateľ

Priateľstvo je najvyššia forma spojenia na úrovni vzťahu. Som sám sebe priateľom, tak tvorím svoj priateľský svet.

 

10. Som: Pútnik

Kráčam cestou porozumenia cez dôveru a vďačnosť v srdci. Cestou spojenia  srdca a intelektu, spojenia muža a ženy,  cestou nie dvojnosti – cestou advaity.

Mystik, rytier rádu Ruže a Kríža, Vadžrajanový budhista – jogín, mnoho ciest a predsa jedna.

Cesta bez začiatku i konca, kde  začiatok znamená  koniec a koniec znamená začiatok.

Kráčam po chodníku, po ktorom neprejdú dvaja, v duchu najstarších duchovných tradícií advaity.

 

Som ten, kto sOM

Kýmkoľvek sa rozhodnem byť,  tým som, pritom ten, kto som, sa nemení. To, čo sa mení, je ilúziou toho, kto som. Pravdivá odpoveď na otázku Kto som? je mlčanie, ticho, hlboký vnútorný mier.

Tak kto som?

Vyžarujúce hrejivé prázdno mimo priestor a čas.