Keď pred Boha predstúpilo jeho dvanásť detí, do každého z nich vložil semiačko ľudského života. Jedno po druhom predstupovali pred neho, aby si vzali svoj dar, svoju CNOSŤ.

Prvý bol Baran: „Tebe, Baran, dávam svoje semeno ako prvému, aby si mal česť zasadiť ho, a aby sa v tvojej ruke miliónkrát rozmnožilo. Nebudeš mať čas pozorovať, ako rastie, pretože všetko, čo zasadíš, vytvorí ďalšie semená, ktoré bude treba zasadiť. Budeš prvý, kto prenikne ľudskou mysľou, to je mojím zámerom. Tvojou úlohou nebude starať sa o túto ideu, tvoj život je čin, ktorý ti prisudzujem, a jedine čin je zvestovať ľuďom moje stvorenie. Za tvoju dobrú prácu ti dávam cnosť SEBAÚCTY.“  Baran sa ticho vrátil na svoje miesto.

Druhý bol Býk: „Tebe, Býk, dávam moc premeniť semeno v rastlinu. Tvoja úloha je náročná a vyžaduje trpezlivosť, pretože musíš dokončiť všetko, čo bolo začaté, lebo ináč semená rozfúka vietor. Nesmieš začať uprostred práce pochybovať, alebo meniť svoje rozhodnutia, ani sa spoliehať so svojou úlohou na druhých. Za to ti dávam dar SILY. Užívaj ju múdro.“ Býk sa vrátil na svoje miesto.

Tretí bol Blíženec: „Tebe, Blíženec, dávam otázky bez odpovede, aby si všetkým priniesol pochopenie všetkého, čo vidí človek okolo seba. Nebudeš nikdy vedieť, prečo ľudia hovoria alebo počúvajú, ale v hľadaní svojich odpovedí nájdeš dar, ktorý ti dávam VEDENIE.“ Blíženec sa vrátil na svoje miesto.

Štvrtý bol Rak: „Tebe, Rak, dávam úlohu poučiť človeka o emóciách. Je mojou túžbou, aby si ľudí rozosmieval, ale i rozplakal, a všetko, čo vidíš a cítiš, aby vyvieralo z vnútorného bohatstva. Za to ti dávam dar RODINY, aby sa tvoje bohatstvo rozmnožilo.“ Rak sa vrátil na svoje miesto.

Piaty bol Lev: „Tebe, Lev, dávam úlohu ukazovať svetu moje tvorenie v celej jeho sláve. Musíš sa však vyhnúť pýche a vždy si pamätať, že to je moje tvorenie, nie tvoje. Ak na to zabudneš, ľudia sa ti vysmejú. Dar, ktorú ti dávam, ti prinesie mnoho radosti, ak ju budeš dobre plniť. Je to dar ÚCTY.“ Lev sa vrátil na svoje miesto.

Šiesta bola Panna: „Od teba, Panna, chcem, aby si preskúmala všetko, čo človek urobí. Starostlivo posúdiš cesty človeka a pripomínať mu budeš jeho chyby, aby skrze teba došlo moje tvorenie k dokonalosti. Za to ti dávam dar JASNÉHO MYSLENIA.“  Panna sa vrátila na svoje miesto.

Siedma bola Váha: „Tebe, Váha, dávam za úlohu slúžiť, aby človek pamätal na svoje povinnosti voči druhým, aby sa učil spolupracovať a videl aj svoju druhú stránku svojich činov. Postavím ťa všade tam, kde vládne nesúlad a za tvoje úsilie ti dávam dar LÁSKAVOSTI.“  Váha sa vrátila na svoje miesto.

Osmy bol Škorpión: „Tebe, Škorpión, dávam, veľmi dôležitú úlohu. Budeš mať schopnosť vidieť do ľudských myslí, ale nedovoľujem ti hovoriť o tvojich objavoch. Často ťa bude bolieť to, čo budeš vidieť, budete ťa to bolieť, a vo svojej bolesti sa odvrátiš odo mňa. Zabudneš, že to nie ja spôsobujem bolesť, ale pokrivenie a manipulácie spôsobujú bolesť. Budeš vidieť do ľudí, spoznáš v nich temné stránky a budeš bojovať so svojimi temnými stránkami vo svojom vnútri, zídeš z cesty. Keď sa však znovu ku mne vrátiš, Škorpión budem mať pre teba veľký dar - CIEĽAVEDOMOSŤ.“ Škorpión sa vrátil na svoje miesto.

Deviaty bol Strelec: „Od teba, Strelec, chcem, aby si rozveseľoval, aby si prinášal radosť, pretože cez nepochopenia  ľudia horkosť zacítia. Prostredníctvom smiechu budeš dávať ľuďom nádej a prostredníctvom nádeje obrátiš ich oči späť ku mne. Stretneš mnohé životy, veľakrát len na chvíľu, a v každom živote uvidíš nepokoj. Tebe, Strelec, dávam dar NEKONEČNEJ HOJNOSTI, aby si sa vysoko vyvinul, dosiahol do každého kúta a vniesol všade SVETLO.“ Strelec sa vrátil na svoje miesto.

Desiaty bol Kozorožec: „Od teba, Kozorožec, chcem tvoj pot, aby si učil človeka pracovať. Tvoja úloha nie je jednoduchá, pretože budeš mať pocit, že všetka ľudská námaha je položená na tvojich pleciach. Za tvoje ťažké bremeno však vkladám do tvojich rúk ZODPOVEDNOSŤ.“  Kozorožec sa vrátil na svoje miesto.

Jedenásty bol Vodnár: „Tebe, Vodnár, dávam víziu budúcnosti, aby človek dokázal vidieť rôzne možnosti. Pocítiš bolesť osamelosti, pretože ti nedovolím personifikovať moju Lásku. Za to obrátiš ľudský zrak k novým možnostiam, a tak tebe dávam dar SLOBODY, aby vo svojej voľnosti si mohol stále slúžiť ľudstvu, kedykoľvek to bude treba.“ Vodnár sa vrátil na svoje miesto.

Dvanásta bola Ryba: „Ryba, tebe dávam tú najťažšiu úlohu zo všetkých. Chcem od teba, aby si zbierala ľudský žiaľ a vracala mi ho. Tvoje slzy sa musia nakoniec stať mojimi slzami. Žiaľ, ktorý do teba vstúpi, je následkom nepochopení. Ty človeku dáš SÚCIT, aby sa mohol snažiť znovu a znovu. Pretože dostávaš úlohu zo všetkých najťažšiu, dávam ti ten najväčší dar, budeš mi ako jediná z mojich dvanástich detí rozumieť. Dar ROZUMIEŤ je však len pre teba, Ryba. Budeš sa snažiť ho šíriť medzi ľuďmi, nebudú ťa však počúvať.“ Ryba sa vrátila na svoje miesto.

Potom Boh povedal: „Každý z vás ma časť mňa. Nesmie však vo vás ani vyvstať túžba vymieňať si medzi sebou jednotlivé cnosti, jednotlivé dary. Každý z vás je dokonalý s tým, čo má. Toto poznanie príde, až keď sa všetci dvanásti stanete jedným. Potom bude každému z vás odhalená celá moja pravda.“

Deti odišli, všetky odhodlané robiť svoju prácu čo najlepšie, ale žiadne z nich nepochopilo svoju úlohu, svoj dar.  Keď sa zmätené vrátili, Boh povedal: „Každý si myslí, že dary tých druhých sú lepšie, preto vám dovoľujem navzájom si ich vymeniť.“

V tej chvíli deti zajasali, pretože mysleli na všetky možnosti, ktoré dostali.  Boh sa však len usmial a povedal: „Budete sa ku mne často vracať a žiadať, aby som vás zbavil vašej úlohy a zakaždým vám vyhoviem. Prejdete nespočetnými reinkarnáciami, než ukončíte pôvodnú úlohu, ktorú som pre vás prichystal. Dávam vám nekonečné množstvo času, aby ste úlohu splnili. Keď ju dokončíte, až potom budete môcť byť so mnou.“

ZDROJ: INTERNET