Každé znamenie, kazdá planéta si nesú v sebe cnosti i neresti, ktoré nemusia mať svoje stabilné miesto. V priebehu života/ životov sa môžu meniť a z priestoru cností sa môžu dostať do priestoru nerestí a naopak. Zmena závisí od toho, v akom priestore sme my. Či svoje vlastnosti a emócie kultivujeme v priestore spojenia a tvorivosti, alebo sa opúšťame  a ony sa prepadajú do priestoru nedôvery a strachov. 

Tu mi prichádza na um veta, ktorú som počula na mierovej náboženskej konferencii kedysi v Brne: "Každý anjel má svoju minulosť a každý hriešnik má svoju budúcnosť." Každá cnosť sa môže stať neresťou, ak si na nej vybudujeme závislosť. Každá neresť sa môže stať výzvou na RAst. 

BARAN - vládnuca planéta MARS

Cnosti: odvaha, vitalita, životaschopnosť, samostatnosť...

Neresti: nespokojnosť, hnev, zlosť, agresivita, popudlivosť, žiarlivosť, prázdne sľuby, neúcta - ja len ja...  

 

BÝK - vládnuca planéta VENUŠA

Cnosti: kvalita, stabilita, správne uzemnenie, rovnováha medzi mať a byť...

Neresti: poživačnosť, lakomosť, tvrdohlavosť, tvrdosť...

 

BLÍŽENCI - vládnuca planéta MERKÚR

Cnosti: komunikácia, spoľahlivosť, akčnosť, obľúbenosť...

Neresti: klebety, pasivita, zatrpknutosť, opustenie sa...

 

RAK - vládnuca planéta LUNA

Cnosti: vzťah k domovu a koreňom, dobré vzťahy so ženami rodu, zodpovednosť...

Neresti:  nespokojnosť, ľahostajnosť najmä k domovu a svojmu telu, smútok, depresie...

 

LEV - vládnuca planéta SLNKO

Cnosti: tvorivosť, veľkorysosť, pokor, láska k deťom, otvorené srdce...

Neresti: nešikovnosť, závistlivosť, lenivosť, pohodlnosť, závislosti, zlosť...

 

PANNA - vládnuca planéta MERKÚR

Cnosti: zmysel pre detail, spoľahlivosť, systém, poriadok, komunikatívnosť, vzťah k liečeniu, výžive, bylinkám, pozitívne myslenie...

Neresti: chaos, nervozita, odmietanie všetkého nového, kritizovanie, pohŕdanie, výsmech, sklon k negatívnemu mysleniu...

 

VÁHY - vládnuca planéta VENUŠA

Cnosti: priateľstvo, akcieschopnosť, obľúbenosť, harmónia, pokoj, rovnováha, kvalita, dobré vzťahy v rodine...

Neresti: rivalita, žiarlivosť, nerozhodnosť, neznášanlivosť, hystéria...

 

ŠKORPIÓN - vládnuca planéta PLUTO

Cnosti: intuícia, napojenie na Zdroj, pracovitosť, férovosť, vernosť,

Necnosti: manipulácia, klamstvo, závislosti, poživačnosť, lenivosť, zákernosť, nevera, zlé vzťahy s deťmi, nedôslednosť

 

STRELEC - vládnuca planéta JUPITER

Cnosti: pohyb, cestovanie, pozitivita, optimizmus, jasný cieľ...

Neresti: nepružnosť, zlomyseľnosť, drzosť, závislosti, fanatizmus, život bez cieľa...

 

KOZOROŽEC - vládnuca planéta SATURN

Cnosti: odhodlanie, vytrvalosť, ambície, cieľavedomosť, múdrosť...

Neresti: schopnosť ísť „cez mŕtvoly“, lakomosť, depresie, strachy, nedôvera, nedodržiavať pravidlá a hranice...

 

VODNÁR - vládnuca planéta URÁN

Cnosti: hravosť, veselosť, pracovitosť, cestovanie, pokoj, charita, priateľskosť...

Neresti: ľahkomyseľnosť, utrácanie, chaos vo vzťahoch, nespoľahlivosť, hnev...

 

RYBY - vládnuca planéta NEPTÚN

Cnosti: jemnosť, ohľaduplnosť, intuícia, sebadôvera, pravdivosť...

Neresti: ja len ja, hrubosť v správaní, dlhy, závislosti, zlomyseľnosť, ľahkomyseľnosť, depresie...