Rozhovor v  Rádiu Liptov 12.10.2018 s Dagmar Saritou Poliakovou na tému Etikoastrológia.