2. diskusný večer: 19. 03. 2014

Žena, muž, dieťa a rodina

Od liečenia k uzdraveniu duše i tela diskusný večer Vladimíra Červenáka s MUDr. Ivanom Rusnákom.

1.časť

2. časť

3. časť