2. modul školy etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita

Skupina D01, 

2. modul školy etikoterapie, (stredný) je určený výhradne absolventom prvého 4. ročného modulu.

2. modul  pozostáva z 12 víkendových seminárov počas 6. rokov (2x ročne) s doplnkovým pobytom na 12. dňovom seminári na Hvare.

Je určený pre tých záujemcov, ktorí po absolvovaní prvého modulu cítia potrebu a pozvanie pokračovať v etikoterapii v spoločnej skupine.
 Stretávať sa bude pravidelne skupina v rovnakom zložení. Vznikne bezpečné prostredie pre dôverné zdieľanie a seba liečenie.

Štúdium je zamerané na hlbinné odkrývanie, rozpoznávanie a transformáciu predovšetkým pudovej zložky a posun cez praktické cvičenia a dennú prax k citovej zložke.  Hlavným cieľom bude zvládnuť manažment pocitov a emócií. Vedome  tvoriť také citové prežívanie, ktoré umožňuje  život v priestore spojenia.

Je teda určený tým,  ktorí už etikoterapii rozumejú a poznajú základné nástroje a praktizujú ich. V takej skupine je možné riešiť hlboké neukončenia. S podporou skupiny to pôjde oveľa ľahšie, ako keď je na to človek sám. Je to príležitosť zhodnotiť nadobudnuté vedomosti i prax počas 4 rokov štúdia v základnom module. 

2. modul je určený pre tých,  ktorí porozumeli etikoterapii ako celoživotnej ceste.  

Termín  9. - 11.  február 2024, 

Miesto: Zámok Střílky

Je určený absolventom školy etikoterapie ako pokračujúci seminár, je súčasť systému celoživotného vzdelávania.

Časový harmonogram:

Piatok prezentácia od 15.00, začiatok seminára 17.00

Príď včas, cvičíme integritu s časom.

Ukončenie v nedeľu o 16.00

Čo budeme robiť?

  • Nadviažeme na všetko to, čo sme sa naučili v škole ETT.
  • Budeme zdieľať, čo sme sa od absolventského seminára naučili, obohatíme tým kruh i seba.
  • Precvičíme si techniky a budeme sa učiť rozpoznávať mnohé podoby odporu v nás.
  • Odovzdám vám poznatky i techniky, ktoré som zahrnul do školy po vašom absolutóriu.
  • Zopakujeme si to, čo mohlo zapadnúť do tieňa zabudnutia.
  • Posunieme sa v zručnostiach, ktorých cieľom je cítiť naplnenie a celistvosť.
  • Budeme spolu zdieľať sangu, jeden z klenotov cesty k celistvosti.
  • Prehĺbime spirituálnu inteligenciu a spojenie vnútornej sangy v sebe.
  • Otočíme koleso života od "čo mi to dá" k "čo tomu dám", od nedostatku k hojnosti.

Mnoho absolventov si už uvedomilo, že 4 roky vzdelávania v etikoterapii je len vstupenkou do sveta, kde oveľa hlbšie rozumieme svojmu životu. Mnohí cítite, že v 1. module ste dostali základné vybavenie, aparát nástrojov, ktoré ľahko upadajú do zabudnutia, pokiaľ sa nepoužívajú.

Zo skúsenosti  so seminármi na Hvare som si overil, že pokiaľ účastníci ovládajú teoretické východiská a majú  aspoň elementárnu praktickú skúsenosť so zručnosťami,  darí sa v skupine preniknúť  až k podstate  toho, čo sa nám v živote deje. Tak je možné zažiť a pochopiť celý reťazec kauzalít, ktoré vytvárame nevedome, ako naučené vzorce myslenia a konania. 

Sme rôzni, a preto aj úroveň osvojených zručností a vedomostí máme rôznu.  Pravidelný absolventský seminár 1x do roka má za cieľ motivovať vás a podporiť v schopnosti vytrvať, pokračovať a prehlbovať naučené.  Cieľom 2. modulu je vedome rozvíjať zručnosti a vedomie celistvosti, cvičiť návyk udržať sa v priestore spojenia, priestore celistvosti - advaity.  Cieľom je naučiť sa rozpoznávať čoraz lepšie odpor a naučiť sa uvoľniť na  5 úrovniach - na fyzickej, mentálnej, emočnej, energetickej a spirituálnej. 

Cena seminára

360,- € vrátane ubytovania a stravy 

 

Na seminár si prines ako vždy karimatku, vankúš, deku, farebné ceruzky,, ak máš bubon, hrkálky, osobný oltárik, svoj Ruženin a sviečku v skle, tričko  a oblečenie v bielo-čiernom.   Dievčatá tradične v sukniach.

Žiaden alkohol ani potraviny obsahujúce mäso a vajcia.
 
Teším sa na stretnutie, zdieľania v kruhu a vzájomné obohacovanie.
 

Ako potvrdenie účasti pošli čo najskôr prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

 

Pošli prihlášku s označením skupiny 2 D01

 

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 
 
Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.