Sidebar

Skupina je naplnená.  Zápis do skupiny T je otvorený.

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita.

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

termín 18. - 20. september 2020

Rekreačné stredisko
Miesto: TESÁRE - Nové Mlyny

pri Topoľčanoch

GPS: 48° 37´10,2" N

18° 04´15,9"   E 

Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom

Škola etikoterapie, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci 1. modulu školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 300 výcvikových hodín.

Školu etikoterapie - vysokú školu života, praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie základných princípov a metód etikoterapie, autognostickej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2015  navštevovalo už viac ako 500 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné doplňať.

Prezentácia a ubytovanie :

4. 12. 2020 od 15.00 do 16.30

Začiatok seminára 17.00
Prosím zariaďte si veci tak, aby ste sa včas zareristrovali. Počítajte tiež s tým, že seminár končí v nedeľu o 17.00.  Skorší odchod narúša integritu seminára a skupiny.


Téma 1. stupňa:
Učíme sa rozpoznávať toxické emócie 1. časť. Víkendový seminár

Základný rámec etikoterapie, analýza negatívnych emócií, ktoré poškodzujú zdravie, ich transformácia na pozitívne emócie podporujúce zdravie a vnútorné šťastie, rovnováhu, láskyplné vzťahy na všetkých úrovniach.

9. etikoterapeutických  zručností:
1. Zručnosť stanoviť si zámer.
2. Zručnosť uvoľniť sa a uvoľniť napätie.
3. Prijate. Zručnosť prijať život, taký ako je, aby mohol byť taký aký ho chceme mať.
4. Zručnosť odpúšťať.
5. Zručnosť Ukončovať.  
a) Ukončovanie koreňových vzorcov, prenesené neukončenia z minulosti,
b) ukončovanie nesprávnych bludných presvedčení,
c) ukončovanie s inými ľudmi, zvieratami, vecami.
6. Zručnosť Počúvať, aktívne počúvanie s polu s hovoriacim, nie proti nemu.
7. Zručnosť vytvárať porozumenie s inými a so sebou.
8. Zručnosť byť v priestore ticha. Nirmalsity - stav bez myšlienok
9.Zručnosť cítiť sa Celistvo, byť v priestore Nie-dvojnosti - Advaity

Ako sa liečiť etikoterapiou na úrovni fyzickeho zdravia, psychickej pohody. Porozumenie príčin neharmonických vzťahov, podlomeného zdravia, nehôd a úrazov v živote.
Preberieme prvú polovicu zo 14 zdravie poškodzujúcich pocitov, myšlienok a emócií, vrátane techník, ktorými je možné ich uzdraviť.
Dôležitá príprava!

Odporúčame pred seminárom si prečítať články, ktoré sa im venujú, nájdete ich tu:
http://www.advaita.sk/etikoterapia/myslienky-a-emocie-ktore-poskodzuju-zdravie/

Odporúčame týždeň pred seminárom ľahkostráviteľnú, najlepšie vegetáriánsku stravu.

Čítajte ďalej pokynya podmienky účasti...

POZOR!
Prineste si pohodlné oblečenie,  2 deky, vankúšik na sedenie, hrubšiu karimatku, zošit na poznámky, pero, USB kľúč, sadu farebných ceruziek.

Jednu veľkú sviečku v sklenom obale, dostatočne veľkom.

Celý seminár prebieha v sede na karimatkách, preto rešpektujte, prosím, vyššie uvedené odporúčania a preberte zodpovednosť za vaše pohodlie.


Tradične sme na seminári rovnako farebne zľadení. Na stupni 1.-4. sú to tričká v šedej farbe. Neskor vo farbe  čakier, na každom seminári iná.
V prihláške uveďte akú veľkosť trička potrebuje, aký model a veľkosť. Tričká sú kvalitného materiálu, cena s potlačou, logom a sloganom advaita je 10 € za kus.
Neutrálne tričko je v bledošedej farbe. (seminár 1.-4. stupeň - šedá). Záplatíte ho v hotovosti na mieste. V prípade, že chcete viac kusov napíšte počet a veľkosti v poznámke. V prípade, že o tričko nemáte záujem, prineste si svoje oblečenie v odtieni šedej.
Ďakujem.:-)
Skupiny sú po prvom víkendovom seminári uzavreté, nie je možné absolvovať nasledujúci víkendový seminár bez účasti na predchádzajúcom. Vzhľadom na postupnosť a nadväznosť informácií a osvojovania techník.

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

Program:
Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.
Sobota od 7:00 do 22:00 h -  ranné rozcvičenie,  praktický výcvik, techniky, individuálna práca, 
Nedeľa od 7:00 do 17:00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.
Dôležité je prísť včas, aby sme mohli začať všetci spoločne a odchod zo seminára plánujte prosím v nedeľu po 17.00 tak, aby sme mohli seminár spoločne ukončiť.

Doprava
Doprava je individuálna, odporúčame cestu autom, napíšte  tu pod článkom v diskusii,  prosím, odkiaľ cestujete, ak máte voľné miesto v aute, prípadne by ste mali záujem sa k niekomu pripojiť.

Doprava:

Individuálne – 

Strava a ubytovanie

Strava je vegetariánska, v prípade diét (bezlepková a pod.) nám to vopred, prosím, oznámte.
Počas seminára i predním odporúčame ľahkú  stravu, zdržať sa konzumácie alkoholických nápojov. Pripravíte tým svoje telo na prísun  zvýšenej energie, ktorú využijete na  štúdium.
Ubytovanie v   2 a 3 -posteľových izbách, strava  je chutná, vegetariánska 3x denne.
Stravovanie začíname večerou v piatok a končíme obedom v nedeľu.

Na seminár nenoste žiaden alkohol, ani ho, prosím, počas seminára nekonzumujte. Taktiež  žiadne potraviny obsahujúce mäso a vajcia.

Komunikácia

na Facebooku je vytvorená pre vás uzatvorená diskusná skupina. Jej názov je Etiko skupina S.

Bude tam zdieľaná diskusia a študijný materiál. Prihláste sa do nej, prosím po potvrdení vašej prihlášky.

Cena
Cena  kurzovného pre  skupinu S vrátane ubytovania a stravy za 1 víkendový seminár  je celkom 260€.

Zápisné, jednorazovo na celé obdobie štúdia  - 4 roky je  50€  uhradíte  po zaslaní potvrdenia prihlášky. Budú tam platobné údaje.

Kurzovné ani zápisné neplaťte vopred, počkajte, prosím, na pokyny.
 
Mesiac pred seminárom obdržíte výzvu na úhradu zálohy za stravu a ubytovanie.
Zvyšok uhradíte na mieste v hotovosti.
Zálohu vo výške 50€ na 2. stupeň uhradíte na seminári 1. stupňa.
                                   
Až úhrada zápisného je záväzným potvrdením vašej prihlášky.  V prípade, že tak neurobíte bude vaša prihláška vyradená zo zoznamu prihlásených. V prípade zrušenia účasti  sa zápisné nevracia, je  účtované ako stronopoplatok.

Prihlášku odošlite čo najskôr, kapacita seminára je obmedzená. Rezervujte si miesto už teraz.

Prípadnú špeciálnu diétu  a požiadavky na stravu uveďte, prosím,  v poznámke.

V prihláške uveďte označenie  seminára 1 S01

Pokiaľ si náklady účtujete vo firme, uveďte v poznámke fakturačné údaje.


Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto ju, prosím, sledujte.

 

Aktuálne prebiehajúci zápis.

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita.

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

Zápis do skupiny T,  4. ročný modul otvoríme  

termín 23. - 25. apríl 2021
Miesto: Střílky na Morave

V krásnom prostredí Stříleckeho zámku.

GPS:

17.207064415313653 N 17.207064415313653 E

Škola etikoterapie Advaita, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci 1. modulu školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 350 výcvikových hodín.

Škola etikoterapie  Advaita - je  praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie základných princípov a metód etikoterapie, autognostickej, sebapoznávacej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, utrpenie, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2020  navštevovalo školu už viac ako 1500 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné doplňať. Novú triedu otárame raz ročne a čakacia doba býva rok až dva.

Čítať ďalej...

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.