Sidebar

Skupina KE2, 1. stupeň, - Východoslovenský región

Vysoká škola života - Škola etikoterapeutických zručností - kompetencií.

1. stupeň, označenie skupiny a seminára KE201

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

Termín: Upresníme po naplnení potrebného počtu záujemcov.
Odhad, najskôr v roku 2020
 
Miesto: Košická Belá (zmena miesta vyhradená)
 
Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom.
Škola etikoterapie, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 300 výcvikoých hodín.
 
Školu etikoterapie - vysokú školu života, praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie princípov a metód etikoterapie, autognostickej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2015  navštevovalo už viac ako 500 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.
 
Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné dopĺňať.
 
Prezentácia a ubytovanie :
od 15.00 do 16.30
 
Začiatok seminára 17.00
Prosím zariaďte si veci tak, aby ste sa včas zareristrovali. Počítajte tiež s tým, že seminár končí v nedeľu o 17.00.  Skorší odchod narúša integritu seminára a skupiny.
 
Téma 1. stupňa:
Učíme sa rozpoznávať toxické emócie 1. časť. Víkendový seminár
 
Základný rámec etikoterapie, analýza negatívnych emócií, ktoré poškodzujú zdravie, ich transformácia na pozitívne emócie podporujúce zdravie a vnútorné šťastie, rovnováhu, láskyplné vzťahy na všetkých úrovniach.
 
9. etikoterapeutických  zručností:
1. Zručnosť stanoviť si zámer.
2. Zručnosť uvoľniť sa a uvoľniť napätie.
3. Prijate. Zručnosť prijať život, taký ako je, aby mohol byť taký aký ho chceme mať.
4. Zručnosť odpúšťať.
5. Zručnosť Ukončovať.  
a) Ukončovanie koreňových vzorcov, prenesené neukončenia z minulosti,
b) ukončovanie nesprávnych bludných presvedčení,
c) ukončovanie s inými ľudmi, zvieratami, vecami.
6. Zručnosť Počúvať, aktívne počúvanie s polu s hovoriacim, nie proti nemu. 
7. Zručnosť vytvárať porozumenie s inými a so sebou.
8. Zručnosť byť v priestore ticha. Nirmalsity - stav bez myšlienok
9.Zručnosť cítiť sa Celistvo, byť v priestore Nie-dvojnosti - Advaity
 
Ako sa liečiť etikoterapiou na úrovni fyzickeho zdravia, psychickej pohody. Porozumenie príčin neharmonických vzťahov, podlomeného zdravia, nehôd a úrazov v živote.
Preberieme prvú polovicu zo 14 zdravie poškodzujúcich pocitov, myšlienok a emócií, vrátane techník, ktorými je možné ich uzdraviť.
Dôležitá príprava!
 
Odporúčame pred seminárom si prečítať články, ktoré sa im venujú, nájdete ich tu:
 
Odporúčame aspoň týždeň pred seminárom ľahkostráviteľnú, najlepšie vegetáriánsku stravu.
 
Čítajte ďalej pokynya podmienky účasti...
 
POZOR!
Prineste si pohodlné oblečenie,  2 deky, vankúšik na sedenie, hrubšiu karimatku, zošit na poznámky, pero, USB kľúč, sadu farebných ceruziek.
Celý seminár prebieha v sede na karimatkách, preto rešpektujte, prosím, vyššie uvedené odporúčania a preberte zodpovednosť za vaše pohodlie.
 
Tradične sme na seminári rovnako farebne zľadení. Na stupni 1.-4. sú to tričká v šedej farbe. Neskor vo farbe  čakier, na každom seminári iná.
V prihláške uveďte akú veľkosť trička potrebuje, aký model a veľkosť. Tričká sú kvalitného materiálu, cena s potlačou, logom a sloganom advaita je 10 € za kus.
Neutrálne tričko je v bledošedej farbe. (seminár 1.-4. stupeň - šedá). Záplatíte ho v hotovosti na mieste. V prípade, že chcete viac kusov napíšte počet a veľkosti v poznámke. V prípade, že o tričko nemáte záujem, prineste si svoje oblečenie v odtieni šedej.
Ďakujem.:-)
Skupiny sú po prvom víkendovom seminári uzavreté, nie je možné absolvovať nasledujúci víkendový seminár bez účasti na predchádzajúcom. Vzhľadom na postupnosť a nadväznosť informácií a osvojovania techník.
 
Celkom 12 víkendových seminárov za 4 roky. 3x do roka.
 
Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín
 
Program:
Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.
Sobota od 7:30 do 22:00 h -  ranné rozcvičenie,  praktický výcvik, techniky, individuálna práca, 
Nedeľa od 7:30 do 17:00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.
Dôležité je prísť včas, aby sme mohli začať všetci spoločne a odchod zo seminára plánujte prosím v nedeľu po 17.00 tak, aby sme mohli seminár spoločne ukončiť.
 
Doprava
Doprava je individuálna, odporúčame cestu autom, napíšte  tu pod článkom v diskusii,  prosím, odkiaľ cestujete, ak máte voľné miesto v aute, prípadne by ste mali záujem sa k niekomu pripojiť.
 
Strava a ubytovanie
Strava je vegetariánska, v prípade diét (bezlepková a pod.) nám to vopred, prosím, oznámte.
Počas seminára i predním odporúčame ľahkú  stravu, zdržať sa konzumácie alkoholických nápojov. Pripravíte tým svoje telo na prísun  zvýšenej energie, ktorú využijete na  štúdium.
Ubytovanie v   2 a 3 -posteľových izbách, strava  je chutná, vegetariánska 3x denne. 
Stravovanie začíname večerou v piatok a končíme obedom v nedeľu. Na seminár nenoste žiaden alkohol, ani ho, prosím, počas seminára nekonzumujte.

 

Komunikácia

na Facebooku je vytvorená pre vás uzatvorená diskusná skupina. Jej názov je Etiko skupina KE2.

Bude tam zdieľaná diskusia a študijný materiál. Prihláste sa do nej, prosím po potvrdení vašej prihlášky.

Cena
Cena  kurzovného je 160€  + ubytovanie a strava 70.

Zápisné, jednorazovo na celé obdobie štúdia  - 4 roky je  50€  uhradíte  po zaslaní potvrdenia prihlášky.

S platbou  zápisného tedada čakajte na pokyny po odoslaní prihlášky, prosím.

Kurzovné neplaťte vopred, počkajte, prosím, na pokyny.

Mesiac pred seminárom obdržíte výzvu na úhradu zálohy za stravu a ubytovanie.
Zvyšok uhradíte na mieste v hotovosti.
Zálohu vo výške 50€ na 2. stupeň uhradíte na seminári 1. stupňa.
                                   
Až úhrada zápisného je záväzným potvrdením vašej prihlášky.  V prípade, že tak neurobíte bude vaša prihláška vyradená zo zoznamu prihlásených.V prípade zrušenia účasti  sa zápisné nevracia, je  účtovaný ako stronopoplatok.

 

Prihlášku odošlite čo najskôr, kapacita seminára je obmedzená. Rezervujte si miesto už teraz.

Diétu  a požiadavky na stravu uveďte v poznámke, prosím.
 
Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto ju, prosím, sledujte.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS