Egoizmus, obmedzenie vedomia na individuálny život ako na oddelený od jediného nekonečného života, je poslednou prekážkou na dosiahnutie jednoty s nekonečným životom.

Paul Brunton

 

 

 

Záujemcom o etikoterapiu ponúkame  niekoľko možností, ako sa s touto metódou zoznámiť prostredníctvom - školy etikoterapeutických zručností,  kurzu etikoterapie, prednášok alebo ochutnávkových seminárov a workshopov.

 

Etikoterapia  je samoliečenie poznaním hlbokej pravdy o sebe samom. Len rozpoznaná pravda umožňuje aktívny čin, ktorý situáciu zmení.

 

Radi by ste prevzali plnú zodpovednosť za to, ako žijete, premýšľate, ako sa cítite?

 

Uvedomujete si už, že váš život by sa  tým výrazne posunul k šťastiu, spokojnosti, zdraviu, blahobytu?

 

Často používate slová ako "musím, nemôžem, je to  ťažké"?

 

Chcete sa naučiť používať viac "chcem, túžim, môžem"?

 

Etikoterapia je jedna z najnáročnejších, ale preto  aj jedna z najúčinnejších ciest, ako sa k takému životu priblížiť a žiť ho v bežnom živote.

Je to hlbinná, príčinná metóda, ktorá odhaľuje  skutočné príčiny  našich problémov, ochorení, nehôd a úrazov. Príčinu všetkých týchto problémov vidí v narušených vzťahoch k sebe samému, k ľuďom, s ktorými sme v akomkoľvek vzťahu a vo vzťahu  k životu ako celku so všetkými jeho súčasťami. K Zemi, prírode,  Bohu. 

 

Pomáha človeku naladiť sa na prúd života, na vlnu, na ktorej idú veci  "ako keby samé", bez väčšieho úsilia, námahy a ťažkostí. Plávate  v prúde.

 

Máte túžbu sa naladiť?

 

Ako sa naučiť používať vedomosti, poznatky , zručnosti a skúsenosti a ako zaujať správne postoje, ktoré tento cieľ podporujú?

 

Zúčastnite sa úvodnej prednášky  (Záznam z niektorých nájdete aj na tejto stránke.)

  • Úvod do etikoterpie, (rozsah cca 1,5 hod.  + 30 min  otázky a odpovede)

          Základný rámec etikoterapie, východiská a príklady z praxe etikoterapeuta.

           

Ak vás téma zaujme, ponúkame vám účasť na krátkom  úvodnom workshope, po prednáške:

 

  • Čo som si priniesol a čo si nesiem  naložené na chrbte životom?

Získate vhľad do rodinnej vzťahovej  mapy, uvidíte oveľa jasnejšie, s kým  je vhodné vo vašej blízkosti zharmonizovať vzťahy.

          

Ak sa chcete výraznejšie  posunúť smerom k  spokojnému životu naplneného šťastím, slobodou volieb  možností v rozhodovaní, smerom k láskyplným vzťahom,  ponúkame vám účasť na cyklickom seminári na pokračovanie, v ktorom sa naučíte aplikovať etikoterapiu v  bežnom živote.

 

Pracujeme so štyrmi zložkami osobnosti v oblasti  racionálnej, emocionálnej, fyzickej a spirituálnej inteligencie.

 

Seminár Nácvik základných etikoterapeutických zručností:

Etikoterapia - ako prežiť život s pokojom v duši, šťastný, zdravý, v láske a hojnosti?

 

Celodenný seminár nadväzujúci na úvodnú prednášku a workshop.

 

  • Na seminári sa oboznámite  s tými toxickými emóciami, ktoré poškodzujú zdravie, naučíte sa  ako ich  rozpoznať a transformovať na porozumenie.

 

 

  • Oboznámite sa so spätnou väzbou vášho  tela,  ako dostávať odpovede na svoje otázky od svojej vnútornej autority, vnímať svoje pocity ako semafor duše, ktorý  vám pomôže  efektívnejšie sa rozhodovať,  robiť voľby a konať v súlade s vaším dobrom.

 

  • Nahliadnete do sveta nových možností, do sveta, kde buď ste šťastní, alebo práve prežívate situáciu,  v ktorej sa to učíte.  Naučíte sa v kríži života vidieť zdroj osobného rastu.

 

  • Oboznámite sa s tým, ako objavovať vnútorné bariéry, ktoré vám bránia v kontakte so svojimi vnútornými zdrojmi, otvárať svoj  vnútorný potenciál a  rozvíjať talent.

 

  • Dozviete sa, ako porozumieť svojim symptómom, ochoreniam, ako reči tela, ktoré sa pokúša nadobudnúť narušenú rovnováhu.

 

  • Absolvujete harmonizácia na úrovni energetického tela, odblokovanie čakier.

 

Termín a miesto konania nájdete v časti termíny podujatí.

 

Čo ďalej?

 

Ak máte záujem naučiť sa  s etikoterapiou pracovať ako s  metódou podporujúcou váš osobný rast, ponúkame vám intenzívny  kurz etikoterapie v Bratislave:

 

Základný kurz etikoterapie - aplikovaná etikoterapia v bežnom živote.  Tento kurz je vhodnou teoretickou prípravou pre  školu etikoterapie Advaita, čo je 4. ročný výcvik v etikoterapii.

 

Aktuálne pripravovaný cyklus nájdete v Podujatiach.

 

11 stretnutí v kruhu, - 2 hodiny týždenne po dobu 11 týždňov
worshop o tom, ako aplikovať etikoterapiu v praxi.


Miesto: ON LINE cez aplikáciu ZOOM
 

Kurz etikoterapie, 11 stretnutí  po 2 hodiny týždenne v kruhu, je worshop o tom, ako aplikovať etikoterapiu v praxi.

 

 

1. semester

 

Začínajúci - Sme viac, ako si myslíme, že sme...

 

Toxické emócie, ktoré nám poškodzujú vzťahy a zdravie, naučíme sa ich rozpoznávať. Úvodný seminár pre záujemcov o etikoterapeutickú prax.

Odporúčame pred kurzom absolvovať prednášku: Úvod do etikoterapie.

 

Alebo aspoň si pozrieť prednášku.

 

 

2. semester

 

Rozpoznávame toxické myšlienky a vzorce, učíme sa aktívne počúvať. 
Je určený absolventom 1. stupňa. 
Rozoberáme životné situácie, tak aby sme rozpoznali toxické emócie, vzorce a stratégie. Liečenie toxických vzťahov.

 

3. semester

 

Prepólovanie zo zdravie poškodzujúcich stratégií a vzorcov na zdravie podporujúce stratégie a vzorce.

Učíme sa, ako meniť straré návyky a ako vytvárať nové.
 

4. semester

 

Začíname s mediáciami, relaxácia, uvoľnenie. 

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť po úvodnej prednáške, prostredníctvom našej stránky.

 

  Základný kurz etikoterapie je vhodným doplnkom počaš štúdia  víkendovej školy etikoterapie, medzi jednotlivými seminármi.

 

 

Podrobný harmonogram stretnutí podľa skupín v kruhu nájdete v Podujatiach.
 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na úvodnej prednáške, prostredníctvom našej stránky.

 

Individuálna etikoterapia  (je potrebné sa vopred objednať) - 149€ € v rozsahu 60  až 90 min.

Účastníci kurzu a študujúci v škole  108€ za  individuálne sedenie.

Presné  aktuálne podmienky individuálnych sedení najdete na stránke pod záložkou koučing.