Solfeggiho liečivé frekvencie a ich účinky

 
 
Šesť  Solfeggio frekvencií, ktoré tvoria stredovekú Solfeggio stupnicu používanú v Gregoriánskych choráloch ale aj v starších Sanskritských kirtanoch a mantrách. Solmizačné slabiky použité na označenie tónov tejto stupnice sú Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, a sú prevzaté zo stredovekej piesne Ut Queant Laxis, Gregoriánskeho chorálu napísaného pre sv. Jána Krstiteľa.
Počúvanie týchto tónov môže viesť k:
 
Rozpusteniu pocitu viny a strachu, nadobudnutie sebadôvery:
UT queant laxis - 396 Hz:
 

Emočné a postojové vyčistenie minulých situácií a pomoc pri vytváraní pozitívnych zmien:

RE  - 417 Hz:

Transformácia, liečenie na úrovni DNA:

MI - 528 Hz 

Liečenie vzťahov/ harmonizácia hemisfér mozku:

Celistvost, úplnosť, naplnenie, integrácia

FA - 639 Hz:

Rozvíjanie intuície, pravá hemisféra, kreativita:

SOL - 741 Hz:

Osvietenie, spirituálny rast, bezpodmienečná láska:

LA - 852 Hz:

Aktivácia 6. čakry - hypofýzy

963 Hz:

Harmonizačná frekvencia:

174 Hz:

Kvantové pole:

285  Hz:

Pyramída sebavedomia:

144 Hz: