Príčina ochorenia je v narušených vzťahoch človeka, teda v jeho morálnych  a etických postojoch.

Pohľad etikoterapie a modernej celostnej medicíny na príčiny ochorenia, ktoré treba hľadať v postojoch, emóciách a myšlienkach človeka,  je totožný. V  tele pacienta sa následne prejavia symptómy, vonkajšie prejavy ochorenia. Etikoterapia hľadá v reťazci príčin až  dovtedy, pokým príčinu nájde  v samotnom človeku, nie mimo neho. V jeho vzťahoch k sebe samému,  ľuďom,   životu, ktorého je súčasťou.

MuDr. Jan Hnízdil : "Choroba  je informácia o tom, že človek urobil v živote nejakú chybu..."

Venuje sa psychosomatike a celostnej medicíne.

„Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí,“ hovorí MUDr. Jan Hnízdil. „Pokud si jen vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál."