3. február 2018 od 16.30 - 19.30

Etikoterapia cesta k uzdraveniu tela i duše

 

Ako žiť naplnený, zmysluplný, zdravý, šťastný život s etikoterapiou?
Mgr. Vladimír Červenák

 

Čo je etikoretapia?  

Ako sa ňou naučiť lepšie si porozumieť?

 

Ignorácia a arogancia je  kombinácia, ktorá zabíja.

Ako vidieť, čo je v našom živote  nevideiteľné?

 

Úvodná prednáška, základy  etikoterpie. Prednáška je určená  pre záujemcov  o etikoterapiu prípadne o školu etikoterapie, jej nový cyklus, ktorý bude prebiehať v Košickej Belej 2018-2021.

 

4. februára 2018 sa uskutoční   v Košiciach jednodňový seminár Aplikovaná etikoterapia, kde sa účastníci oboznámia so základnými technikami etikoterapie školy Advaita.

Bude to jednodňový seminár, pre lepšiu predstavu ako na škole etikoterapie pracujeme. Môžete sa na seminár prihlásiť už teraz pred prednáškou  v Prešove.

 

Viac informácií o seminári Aplikovaná  etikoterapia nájdete tu.

 

Etikoterapia, ako hlbinná sebapoznávacia metóda.

 

"Ak chcete vedieť, aké ste mali včera myšlienky, všimnite si, ako sa dnes cíti vaše telo."

Indické príslovie

 

Miesto:Halmi Space, Hlavná 21, 1. poschodie

Informácie :  Karol Princz: 0918 707 445

vstupné 10€

Ponúkame tiež možnosť absolvovať individuálny holistický intuitívny životný koučing - etikoterapiu.

Individuálnu etikoterapeutickú konzultáciu, na ktorú sa je potrebné vopred objednať. Uskutoční sa  pred diskusným večerom v dohodnutom čase. Vyplňte prosím požiadavku na individuálne sedenie.

 

Zúčastniť sa prednášky  môžete aj bez prihlásenia.

 

 

Ochutnávkový celodenný seminár je určený tým, čo chú spoznať možnosti, ktoré etikoterapia ponúka a rozhodujú sa osvojiť si jej techniky v škole etikoterapie.
Seminár vám umožní vytvoriť si predstavu, ako  s etkoterapiou  pracujeme a rozhodnúť sa, či máte záujem pokračovať v jej štúdiu v škole etikoterapie, ktorú v  Košiciach pripravujeme. Je to už druhá skupina. Prvá skupina už štúdium absolvovala.
 
Poznáte už kontext etikoterapie?
Viete, ktoré sú zdravie poškodzujúce myšlienky, emócie, postoje?
Viete, ktoré sú zdravie podporujúce  myšlienky, emócie, postoje?
Poznáte  techniky prijímania, odpúšťania, ukončovania  a viete aplikovať v bežnom živote?
Zúčastnili ste sa už na prednáškach a chcete získať návyk používať základne techniky?
Máte pocit, že aj keď  už veľa o etikoterapii viete,  nedokážete ju zatiaľ aplikovať v praxi?
 
Uvažujete o možnosti študovať  etikoterapiu v 4. ročnom etikoterapeutickom výcviku?
 
Potom je tu táto ponuka práve pre vás.
 

Aplikovaná etikoterapia.

 

Celodenný seminár, nácvik  základných etikoterapeutických zručností.

 

Seminár vedie:

Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut a životný kouč

 

Nedeľa 4. február 2018 od 9.00 do 18.00

 

Miesto:   Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (budova internátov) Košice
 

Ak sa chctete zlepšiť v zručnosti používania etikoterapeutických techník, ak sa chcete  posunúť v schopnosti zvládať ich používanie v praxi, ak cítite, že máte dostatok teoretických poznatkov, ale málo reálnej praxe, potom je tu práve pre vás táto mimoriadna ponuka:

 
Na kurze sa budeme spoločne učiť, ako používať a aplikovať techniky etikoterapie.
Je to seminár pre tých, ktorí už veľa poznajú a chú  viac toho nového používať v praxi.
 
  • Budeme trénovať relaxovaný stav uvoľnenia,  rozpoznať na hlbokej úrovni rozdiel medzi uvoľnením a napätím. Uvoľnenie  vedie  k  schopnosti získať nadhľad, obnoviť prúd životnej energie.
  • Budeme trénovať techniku prijatia - umenie príjímať životné situácie, ktoré vyvolávajú zdravie poškodzujúce emocie, trénovať aplikovanie techniky tak, aby ste  situácie prijímali pokojne a s nadhľaom. Tak potom môžete neskôr  meniť nasmetrovanie svojho života.
  • Budeme trénovať techniku odpúšťania, Hoo ponopono, ako základný nástroj na liečenie vzťahov v rôznych situáciach a variantoch. Odpustenie iným, odpustenie sebe. Hlboké porozumenie a osvojenie návyku osobnej hygieny duše technikou odpúšťania.
  • Budeme  sa učiť hladať  a ukončovať koreňové vzorce, ktoré  z človeka robia živý biologický stroj, automat, ktorý nevedome ubližuje a poškodzuje seba samého. (Vzorce bezmocnosti, sebaspochybňovania, sebanenávisti, sebaodmietania).
  • Trénovať zručnosť počúvať a vytvárať porozumenie s inými aj samému sebe.
Potrebujete, zošit a pero na poznámky, hrubšiu karimatku, 2  deky,  prípadne aj vankúš na sedenie, pohodlné oblečenie, USB kľúč.
Počas seminára sedíme alebo ležíme na karimatkách, preto, prosím, prevezmite zodpovednosť za svoje pohodlie.
 
Prezentácia od 8.30
Začiatok seminára od 9.00, ukončenie o 18.00
Prestávka na obed je od 13.00 do 14.00
 
Cena seminára je 90,-€
 
Prihlasovací poplatok 40 € po obdržaní potvrdenia prihlášky uhradite na účet.
Doplatok na mieste.
 
Obedňajšia prestávka od 13.00 do 14.00.
 
Prihláste sa hneď, kapacita priestoru je obmedzená.

 

 
 

Vysoká škola života - Škola etikoterapeutických zručností - kompetencií.

1. stupeň, skupina KE201

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

13. - 15. apríl  2018 
Miesto: Košická Belá (zmena miesta vyhradená)
Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom.
 
Škola etikoterapie, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 300 výcvikoých hodín.
 
Školu etikoterapie - vysokú školu života, praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie princípov a metód etikoterapie, autognostickej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2015  navštevovalo už viac ako 500 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.
 
Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné dopĺňať.
 
Prezentácia a ubytovanie :
13. apríl 2018 od 15.00 do 16.30
 
Začiatok seminára 17.00
Prosím zariaďte si veci tak, aby ste sa včas zareristrovali. Počítajte tiež s tým, že seminár končí v nedeľu o 17.00.  Skorší odchod narúša integritu seminára a skupiny.
 
Téma 1. stupňa:
Učíme sa rozpoznávať toxické emócie 1. časť. Víkendový seminár
 
Základný rámec etikoterapie, analýza negatívnych emócií, ktoré poškodzujú zdravie, ich transformácia na pozitívne emócie podporujúce zdravie a vnútorné šťastie, rovnováhu, láskyplné vzťahy na všetkých úrovniach.
 
9. etikoterapeutických  zručností:
1. Zručnosť stanoviť si zámer.
2. Zručnosť uvoľniť sa a uvoľniť napätie.
3. Prijate. Zručnosť prijať život, taký ako je, aby mohol byť taký aký ho chceme mať.
4. Zručnosť odpúšťať.
5. Zručnosť Ukončovať.  
a) Ukončovanie koreňových vzorcov, prenesené neukončenia z minulosti,
b) ukončovanie nesprávnych bludných presvedčení,
c) ukončovanie s inými ľudmi, zvieratami, vecami.
6. Zručnosť Počúvať, aktívne počúvanie s polu s hovoriacim, nie proti nemu. 
7. Zručnosť vytvárať porozumenie s inými a so sebou.
8. Zručnosť byť v priestore ticha. Nirmalsity - stav bez myšlienok
9.Zručnosť cítiť sa Celistvo, byť v priestore Nie-dvojnosti - Advaity
 
Ako sa liečiť etikoterapiou na úrovni fyzickeho zdravia, psychickej pohody. Porozumenie príčin neharmonických vzťahov, podlomeného zdravia, nehôd a úrazov v živote.
Preberieme prvú polovicu zo 14 zdravie poškodzujúcich pocitov, myšlienok a emócií, vrátane techník, ktorými je možné ich uzdraviť.
Dôležitá príprava!
 
Odporúčame pred seminárom si prečítať články, ktoré sa im venujú, nájdete ich tu:
 
Odporúčame aspoň týždeň pred seminárom ľahkostráviteľnú, najlepšie vegetáriánsku stravu.
 
Čítajte ďalej pokynya podmienky účasti...
 
POZOR!
Prineste si pohodlné oblečenie,  2 deky, vankúšik na sedenie, hrubšiu karimatku, zošit na poznámky, pero, USB kľúč, sadu farebných ceruziek.
Celý seminár prebieha v sede na karimatkách, preto rešpektujte, prosím, vyššie uvedené odporúčania a preberte zodpovednosť za vaše pohodlie.
 
Tradične sme na seminári rovnako farebne zľadení. Na stupni 1.-4. sú to tričká v šedej farbe. Neskor vo farbe  čakier, na každom seminári iná.
V prihláške uveďte akú veľkosť trička potrebuje, aký model a veľkosť. Tričká sú kvalitného materiálu, cena s potlačou, logom a sloganom advaita je 10 € za kus.
Neutrálne tričko je v bledošedej farbe. (seminár 1.-4. stupeň - šedá). Záplatíte ho v hotovosti na mieste. V prípade, že chcete viac kusov napíšte počet a veľkosti v poznámke. V prípade, že o tričko nemáte záujem, prineste si svoje oblečenie v odtieni šedej.
Ďakujem.:-)
Skupiny sú po prvom víkendovom seminári uzavreté, nie je možné absolvovať nasledujúci víkendový seminár bez účasti na predchádzajúcom. Vzhľadom na postupnosť a nadväznosť informácií a osvojovania techník.
 
Celkom 12 víkendových seminárov za 4 roky. 3x do roka.
 
Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín
 
Program:
Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.
Sobota od 7:30 do 22:00 h -  ranné rozcvičenie,  praktický výcvik, techniky, individuálna práca, 
Nedeľa od 7:30 do 17:00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.
Dôležité je prísť včas, aby sme mohli začať všetci spoločne a odchod zo seminára plánujte prosím v nedeľu po 17.00 tak, aby sme mohli seminár spoločne ukončiť.
 
Doprava
Doprava je individuálna, odporúčame cestu autom, napíšte  tu pod článkom v diskusii,  prosím, odkiaľ cestujete, ak máte voľné miesto v aute, prípadne by ste mali záujem sa k niekomu pripojiť.
 
Strava a ubytovanie
Strava je vegetariánska, v prípade diét (bezlepková a pod.) nám to vopred, prosím, oznámte.
Počas seminára i predním odporúčame ľahkú  stravu, zdržať sa konzumácie alkoholických nápojov. Pripravíte tým svoje telo na prísun  zvýšenej energie, ktorú využijete na  štúdium.
Ubytovanie v   2 a 3 -posteľových izbách, strava  je chutná, vegetariánska 3x denne. 
Stravovanie začíname večerou v piatok a končíme obedom v nedeľu. Na seminár nenoste žiaden alkohol, ani ho, prosím, počas seminára nekonzumujte.

 

Komunikácia

na Facebooku je vytvorená pre vás uzatvorená diskusná skupina. Jej názov je Etiko skupina KE2.

Bude tam zdieľaná diskusia a študijný materiál. Prihláste sa do nej, prosím po potvrdení vašej prihlášky.

Cena
Cena  kurzovného je 160€  + ubytovanie a strava 70.

Zápisné, jednorazovo na celé obdobie štúdia  - 4 roky je  50€  uhradíte  po zaslaní potvrdenia prihlášky.

S platbou  zápisného tedada čakajte na pokyny po odoslaní prihlášky, prosím.

Kurzovné neplaťte vopred, počkajte, prosím, na pokyny.

Mesiac pred seminárom obdržíte výzvu na úhradu zálohy za stravu a ubytovanie.
Zvyšok uhradíte na mieste v hotovosti.
Zálohu vo výške 50€ na 2. stupeň uhradíte na seminári 1. stupňa.
                                   
Až úhrada zápisného je záväzným potvrdením vašej prihlášky.  V prípade, že tak neurobíte bude vaša prihláška vyradená zo zoznamu prihlásených.V prípade zrušenia účasti  sa zápisné nevracia, je  účtovaný ako stronopoplatok.

 

Prihlášku odošlite čo najskôr, kapacita seminára je obmedzená. Rezervujte si miesto už teraz.

Diétu  a požiadavky na stravu uveďte v poznámke, prosím.
 
Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto ju, prosím, sledujte.