Začíname  verejnou  bezplatnou prednáškou: Úvod do etikoterapie

úvodná prednáška  vám pomôže vytvoriť si obraz o  kurze základy etikoterapie, na ktorý sa môžete po prednáške prihlásiť.

Kurz začne od  7. 03. 2024.

Kurz sa uskutoční   virtuálne naživo  ON LINE. Prístupové údaje obdržíte po zaslaní prihlášky.

Úvodná prednáška zdarma Úvod do etikoterapie LIVE

27. 02. 2024 o 17.00 do 19.00 

29. 02. 2024 o 18.00 do 20.00

bezplatne - vstup zdarma

Základný kurz:

Etikoterapia cesta k celistvosti, zdraviu a spokojnosti. 

Nový cyklus začína  1. semestrom 7. 03. 2024 od 16.30

Ak máte záujem naučiť sa s etikoterapiou pracovať ako s metódou podporujúcou váš rast, ponúkame vám základný kurz etikoterapie:

Podmienkou je absolvovanie   prednášky  Úvod  do etikoterapie.

 

 

Kurz bude prebiehať  v tomto semestri LIVE prostredníctvom aplikácie ZOOM z pohodlia a bezpečia vášho domova prostredníctvom internetu.

 

Kurz etikoterapie, 11 stretnutí  po 2 hodiny týždenne v kruhu, je workshop o tom, ako aplikovať etikoterapiu v praxi.

 

Každý  štvrtok  od  7. 03. 2024  od 16.30 

 webovú adresu seminára vám zašleme po prihlásení.

 

-  1. semester - Zdravie poškodzujúce návyky, myšlienky a emócie. Emócie pýcha, ignorancia, emócie zlosti, smútku a ľútosti a strachu a nedôvery.

od 16.30 do 18.30 hod.

 

Začínajúci - Sme viac, ako si myslíme, že sme...

 

Toxické návyky, myšlienky a emócie, ktoré nám poškodzujú vzťahy a zdravie, naučíme sa ich rozpoznávať. Úvodný seminár pre záujemcov o etikoterapeutickú prax.

Na kurze podrobne preberieme  emócie, ktorých dôsledkom je poškodenie zdravia.

Nájdete ich tu:

 

Odporúčame pred kurzom absolvovať prednášku: Úvod do etikoterapie.

 

Na kurz  je potrebné sa vopred prihlásiť,  pred prihlásením je vhodné absolvovať  úvodnú prednášku ktorá je bezplatná.

 

7. 03. 2024 sa na zoomovú miestnosť prihláste od 16.15 

Cena kurzu   160, €.  (11x po 2 hodiny +  úvodná prednáška)

 

Prihláste sa prostredníctvo prihlášky

 

 

2. semester

Každú stredu  od 6. 03. 2024, 

od 17.00 do 18.30 

aplikácia ZOOM, adresu zašleme po prihlásení. Pošlite prihlášku.

Rozpoznávame toxické návyky, myšlienky, emócie  a vzorce, učíme sa aktívne počúvať a overovať porozumenie.

Je určený absolventom 1. semestra z jesene 2023. 

Diskutujeme o  životných situáciách, tak aby sme rozpoznali toxické návyky, myšlienky, emócie, vzorce a stratégie. Liečenie toxických vzťahov.

 

2.  semester  - Cena kurzu   150 €. 11x po 1,5 hod

 

3. semester

Každú stredu od 6. 03. 2024 od 19.00 do 20.30,  3. semester

Miesto: aplikácia ZOOM adresu zašleme po prihlásení. Pošlite prihlášku.

Prepólovanie zo zdravie poškodzujúcich stratégií a vzorcov na zdravie podporujúce stratégie a vzorce.

Učíme sa, ako meniť staré návyky a ako vytvárať nové. Tréning pozitívneho myslenia.

3 . semester  - Cena   150 €. 11x po 1,5 hodiny

 

4. semester

Každý štvrtok od 7. 03. 2024 od 19.00 do 21.00

4. semester,  relaxácia, uvoľnenie, meditácia.

Etikoterapeutická prax. 

 

Cez aplikáciu ZOOM,  adresu zašlem po prihlásení. 

 

 Pošlite prihlášku.

4. semester -  cena   Meditačný kurz s etikoterapiou  150 €. 11x po dve hodiny

 

K 4. semestru sa môžu prihlásiť aj poslucháči školy etikoterapie bez ohľadu ma ktorom stupni študujú a tiež pripojiť sa ON line k LIVE prenosu  zo stretnutia.

 

 

Dostal som  otázku, ako sa majú zaradiť do skupín účastníci Kurzu etikoterapie ?

Vysvetlenie:

1. semester - nový záujemcovia - preberáme predovšetkým zdravie poškodzujúce emócie a základy etikoterapie.

Môže sa prihlásiť aj ten, kto si ich chce zopakovať, hlbšie pochopiť

2. semester Rozpoznávame toxické myšlienky a vzorce. Pokračujúci,
Je určený absolventom 1. stupňa. Tu rozoberáme životné situácie, tak aby sme rozpoznali toxické vzorce a stratégie. Učíme sa jednu zo základných zručností etikoterapie - aktívne počúvanie.
Liečenie toxických vzťahov.

3. semester - pokračujúci - Prepólovanie zo zdravie poškodzujúcich stratégií a vzorcov na zdravie podporujúce stratégie a vzorce. Učíme sa zručnosť pozitívne myslieť.
Učíme sa tiež, ako meniť staré návyky a ako vytvárať nové.

4. semester, začíname s mediáciami, relaxácia, uvoľnenie.
Učíme sa uvoľniť, relaxovať a meditovať.
Učíme sa, ako etikoterapeuticky pracovať s myšlienkami a obrazmi, ako harmonizovať náš vnútorný svet.

Teším sa na stretnutie. 

Vladimír Červenák