Vladimír Červenák
etikoterapeut, senior životný kouč
Zakladateľ školy etikoterapie Advaita, supervizor etikoterapie a vzdelávania v etikoterapii, autognostickej metóde.
Intro Image

Vladimír Červenák
17.07.2023
Intro Image

Úvod do etikoterapie, jej základný rámec, vymedzenie pojmov a princípov. Seba liečenie prostredníctv...
Vladimír Červenák
28.06.2023