Sidebar

  • Škola aplikovanej etikoterapie - Hvar 2021

    7. Intenzívny zážitkový etikoterapeutický výcvik na ostrove Hvar nielen pre študentov Školy etikoterapeutických zručností Advaita  - Hvar 2021, ale aj pre účastníkov kurzov,  seminárov a záujemcov o etikoterapiu.  Sebapoznávanie odkrývaním bludných presvedčení a programov a rozpoznávanie  sub osobností v odpore.  1. 09. – 14. 09...
  • Škola etikoterapie Advaita, skupina V, 1. stupeň, 10. - 12. 06. 2022

    Aktuálne prebiehajúci zápis. Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita. Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu. Zápis do skupiny V,  4. ročný modul otvoríme   termín 10. - 12. jún 2022 Miesto: Střílky na Morave V krásnom prostredí Stříleckeho zámku. GPS: 17.207064415313653  N 17.207064415313653...

Výrazne ovplyvnil a zmenil náš život. Čo platilo včera, teraz potrebuje zmenu a našu kreativitu. Zmenu sme omieľali v každej farbe do koronavírusu často. Až počas výnimočného stavu sme mohli zistiť, ako na tom reálne sme. 

Koronavírusový čas tak preveril, kde v skutočnosti sme: sme vo vútornom pokoji a prijatí, či v  chaose, bezmocnosti a strachu? Otázok v pluse i mínuse by mohlo byť veľa, v dnešnom texte však ponúkame s Vladimírom Červenákom reálne prežívania situácií, ktorými sme žili i žijeme, a ktoré sme riešili i v internetovom spojení na etikterapeutických večerných kruhoch denno-denne od polovice marca.

Často sa v našich diskusiách skloňoval a stále ešte aj skloňuje strach. Prečo a dokedy nás bude oslabovať? Čo môžeme urobiť, aby sme hlboký strach v sebe dokázali vyliečiť, uvoľniť? 

- Posilňovanie prirodzených opioidov mozgu je spôsob, ako liečiť emócie strachu a úzkosti. Ich tvorbu môžeme regulovať myšlienkami, ktoré vedú k stimulácii oblasti mozgu zodpovednej za strach.

Strach je do značnej miery kontrolovaný prostredníctvom neutrálnych obvodov v amygdale, čo je „stresové centrum" mozgu. Strach môže byť inštinktívnou reakciou na podnet zvonka (napríklad strach z výšky alebo okamžitá reakcia, ktorú máme, keď sme ohrození agresívnym psom), ale aj výsledkom asociatívneho myslenia, keď myšlienka otvára emocionálnu reakciu, ktorá nie je primeraná tomu, čo sa práve deje, ale je reakciou na asociáciu z minulosti.

Prirodzene sa vyskytujúce opiáty v mozgu - vrátane enkefalínu, regulujú tvorbu strachových spomienok a emocionálnu reakciu na strach. Nízke hladiny týchto opioidov zvyšujú strach, úzkosť a agresivitu.

Meditácia je jeden zo spôsobov, ako posilniť prirodzene sa vyskytujúce opiáty mozgu. Dáva možnosti, ako sa so strachom vyrovnať. Po hlbokom uvoľnení, čo meditácia je, si môžeme uvedomiť, že môžeme prekonať svoj strach, a tak sa oslobodiť, otvoriť si cestu k slobode žiť tak, ako chceme.

Vyskúšajme si to hneď teraz v meditácii:

Predstav si niečo, čo ak by si robila, mala by si strach. Nemusí to byť hneď niečo také extrémne, ako je skok bungee jumping. Môže to byť aj strach prihovoriť sa niekomu, osloviť niekoho, návšteva zubára, požiadať suseda o výpomoc, alebo prezentácia projektu v práci. Čokoľvek, o čom vieš, že máš strach. Nech je strach akýkoľvek, predstav si situáciu, posaď sa so svojím strachom. Nechaj pocity strachu vstúpiť do tvojho vedomia, zameraj sa na pocity  nechaj ich prechádzať svojím telom. Potrvá asi minútu a pol, kým strach začne ustupovať.

Zameraj svoju pozornosť opäť na situáciu a nechaj strach prísť znova do tvojho vedomia. Zameraj sa na pocit strachu. Pokojne seď a pozoruj. Všetko je v poriadku, je to emócia - nechaj ju samú ustúpiť.

Tajomstvo cvičenia je v zameraní pozornosti na pocit strachu, nie na myšlienky, ktoré vytvárajú strach.

Zopakuj niekoľkokrát a zistíš, že po každom opakovaní bude strachová reakcia slabšia. Naozaj to tak je! Ak toto cvičenie urobíš aj tesne predtým, ako situácia reálne nastane, zažiješ uvoľnenie a uvedomíš si, že strach má nad tebou moc, len ak ho živíš. Strach je totiž emócia, nie je nevyhnutné nechať sa ňou paralyzovať. Počas celého dňa premýšľaj o situácii, z ktorej máš strach a nechaj ho plynúť. Vytratí sa. Rob to s nadšením, dôverou a radosťou, úspech bude výsledkom. Týmto spôsobom prekonáš svoje obavy a ukotvíš sa v dôvere. To je cesta k lepšiemu životu, urob tak teraz.

V súvislosti s koronavírusom vzniklo mnoho konšpirácií: kto všetko ním na nás útočí, kto nás chce ovládať..., no za slovkom „oni“ je zvyčajne niekto imaginárny, možno astrálne bytosti ubližujúce ľuďom... Tiež niektorí svoj strach „liečili“ alkoholom. Vysvetlíš, prosím? 

- Začnem astrálnymi bytosťami a hovorím - záleží na priestore. Ak sa pozeráme na situáciu z duálneho priestoru a navyše sme v odpore, teda v nedôvere a strachoch, v astrálnych bytostiach vidíme nepriateľských parazitujúcich upírov. Je to výsledkom ilúzie, nevedomosti o tom, akou bytosťou sme. Takýto výklad posilňuje v človeku strach z astrálneho priestoru a  udržuje ho v ilúzii oddelenosti,  nevedomosti a utrpení. Ak na vec nazrieme cez advaitu – nedvojnosť, dostaneme iný rozmer javu.

Najstaršia psychológia na svete advaita aj – Tibetská budhistická psychológia vysvetľuje, že všetky tieto astrálne bytosti, podobajúce sa na našu predstavu o démonoch či zvieratá, sú naše vlastné odmietnuté subosobnosti.  Čím viac nejakú časť seba odmietame, čím viac sme voči nej v odpore, tým odpornejšou sa nám javí sila ich domnelých útokov je priamo úmerná sile odporu voči nim.

Na ceste strachov a pádu človeka prichádza alkohol ako nástroj, ktorým sa v zúfalom stave, strácajúc svetlo – silu a upadajúc do tmy nevedomosti, snaží získať späť svoju silu. Pod vplyvom alkoholu sa na chvíľu cíti opäť silný, príjemný, nebojácny. Vytvára si na tomto pocite závislosť pre čoraz väčšiu absenciu najvyššej radosti – lásky. Ak je naň vykonávaný tlak, aby silný bol (aby chránil rodinu a nezlyhal v jej zabezpečení, čo sa mohlo ukázať práve v koronavírusovom čase), v skutočnosti je stále slabší tým, že má stále menej svetla, teda energie. Jeho čoraz nižšie frekvencie na energetickej úrovni umožňujú, aby na základe zákona rezonancie sa k jeho energetickému systému pripojili astrálne súčasti jeho éterickej (mentálno-emočnej) úrovne.  Alkohol nie je príčinou, ale dôsledkom ich pripojenia. Pripájajú sa rovnako, ako zvieracie vírusy (aj koronavírus) na človeka na základe rezonančného zákona, keď si človek znižuje frekvencie uzatváraním sa, oddeľovaním, odporom, pýchou. Oddeľuje sa z prepojeného poľa (vedomia) a tým si frekvencie znižuje.

Z duálneho pohľadu ich vnímame ako cudzie entity. Z priestoru odporu a utrpenia dokonca ich vnímame ako nám nepriateľské (démoni, astrálne upíry, parazity). Za všetkými týmito označeniami je strach a nedôvera v seba, v život, v Zdroj. Strach vytvára negatívny postoj, hnev, stres, pocit viny a bezmocnosť. Človek tak upadá strachom blokovanej energie do ešte nižších frekvencií, teda do väčšej tmy a nevedomosti, pýchy.

Z pohľadu jednoty – advaity vidíme odmietnuté subosobnosti ako svoje nízkofrekvenčné súčasti nás samých. Ak ich prijmeš, vyliečiš si s nimi vzťah, ospravedlníš sa im za odmietanie a za podobu, akú si im sebaodmietaním, sebanenávisťou a sebaspochybňovaním dala, démoni a zvery sa menia spolu s tebou na svetelné bytosti, ktoré na konci procesu splynú v jedno centrálne Svetlo. Dôjde k ich nanebovstúpenie, vyslobodenie z utrpenia. Vyslobodzuješ však iba seba. Nič iné ako Ty neexistuje.

V čase koronavírusového „povinného“ návratu domov sa viac ako inokedy ukázala pravda o vzťahoch medzi ženami a mužmi. V niektorých rodinách si spoločné chvíle úprimne užívali, v iných vybuchovala nespokojnosť a priestor dostali útoky a obrany, dokonca sa objavilo týranie  i detí. Môžem počuť tvoje vhľady na tieto situácie?

- V kríze, ktorou prechádzame si ako prvú pomoc pripomeň veľkú pravdu svišťa Iliasa – PRÍČINU HĽADAJ VŽDY V SEBE. Ešte pripomínam, že nie vinu, ale príčinu. V týchto dňoch a týždňoch môžeš mať sklony k hľadaniu príčin osobnej krízy niekde mimo teba. Najčastejšie v tých, ktorí sú ti najbližšie. Takže sa uvoľni, nádych, výdych a stíš sa. Predstav si tvoju ruku, ako ukazuje ukazováčikom na tvojho partnera, deti, premiéra, učiteľov, psa... dosaď si, čo chceš. A potom pozri: tri ďalšie prsty ukazujú na teba a ak vystrieš palec, viníš boha. Máš strach a príčinu hľadáš mimo seba.

Všetko však, čo riadi strach, je postavené na boji. Bojujeme za mier, za pokoj, bojujeme za lepší život, za pravdu, za lásku. Vždy a zásadne PROTI. Bojujeme proti všetkému, čo nemáme. Bojujeme za získanie toho, z čoho máme strach, že stratíme alebo sa nám nedostane, alebo nám niekto vezme. Všetko to si však berieme sami sebe a bojujeme sami so sebou. Je to tak trocha smutná, trocha zábavná hra človeka strateného v sebe. Kto ukončí boj v sebe a napojí sa na svoj Zdroj, začne súcitiť, boj ustane.

Bojovať proti vírusu je nerovný boj. My veľkí ľudia, čo chcú vládnuť celému svetu, sme si za spoločného nepriateľ zvolili niekoho, kto je taký malý, že aj na to, aby sme ho mohli vidieť, potrebujeme ten najlepší mikroskop. Niekoho, kto sám o sebe ani nie je schopný sa množiť, potrebuje partnerku, hostiteľskú bunku. Je celkom ako my, hoci je to zvierací vírus.

Môže to byť tým, že sme viac podobní zvieratám svojou pudovosťou než anjelom svojím súcitom? Aha, anjelov nikto nevidel, teda niektorí videli, ale nie sú o tom štúdie. Stále nám nedochádza, že príčinou nášho utrpenia i bolesti je naša vlastná ignorácia a arogancia, hlboké nepochopenie života. Koronavírus je len dôsledok, nie príčina. Nuž skúsme to pochopiť na jednoduchom príklade. Bojovať s koronavírusom je to isté, ako bojovať za mier a to je to isté, ako súložiť za panenstvo. Amen.

Sú techniky v etikoterapii, ako uvoľniť napätie, ktoré vzniklo v uplynulom období? 

-Áno. Všetko v univerze sa deje v cykloch. Veci, javy vznikajú, prebiehajú a ukončujú sa, aby mohli vzniknúť nové, prebiehať a znova boli ukončené... Ako teda a čo ukončovať? Ako použiť techniku ukončovania? 

Táto technika má korene v starovekej védyckej tradícii a dodnes ju učia majstri jogy ako klenot na ceste za sebapoznaním.

Ukončenie by si mala robiť vždy súčasne s hoo ponopono, s technikou odpustenia a sebaodpustenia a vždy ju formulovať v prítomnom čase. Ukončovať môžeš so všetkým. S koreňovými vzorcami, s negatívnymi presvedčeniami, s bytosťami, zvieratami, vecami. Aj so strachom z koronavíru. Napríklad slovami: „Z nedostatku integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania vytvoril som si... (pomenuj presne, s akou osobou, zvieraťom alebo vecou) neukončenia...(pomenuj presne: hnevu, závisti, nenávisti, žiarlivosti, smútku, zlosti, bezmocnosti...)S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním z priestoru celistvosti s tebou ukončujem všetky tieto neukončenia. Vyhlasujem, že som s tebou v celistvosti, úplnosti, naplnení, v advaite, nie-dvojnosti. Preberám zodpovednosť za to, že odteraz udržím s tebou spojenie. Nech sa tak stane. Tak sa stalo.“

Spolu s emočnou pamäťou, ktorú vyčistíš vyliečením zranení, pracuješ aj s mentálnou rovinou, čiže opravuješ presvedčenia, myšlienky a to tak, aby nové presvedčenia boli overené, že podporujú tvoj strategický zámer byť v celistvosti. Overuješ, či tvoje postoje k sebe a k okolitému svetu, ktorý si vytváraš a ktorý ti zároveň zrkadlí tvoj vnútorný svet, sú morálne, teda bez námietok. 

 Tajomstvom tejto techniky je aj ďalší krok: preber plnú, osobnú zodpovednosť za svoj život a kráčaj ďalej... Rastieme spolu.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita