Sidebar

Áno životu, 12 dní uvoľňovania odporu, cesta k pokore, k dôvere cez pocit bezpečia.

12 dní budeme prechádzať hlbokým uvoľňovaním odporu.

Dal/a si si včera na virtuálnej skupine (zoom) v našej etikosange zámer, odľahčiť svoju dušu od záťaže odporu a lipnutia?  

Máš už zoznam svojich narušených vzťahov? Začni si ho písať teraz. Ktoré tvoje narušené vzťahy chceš liečiť, aby si uľavil/a svojej duši?

Deň prvý - pondelok - sila Luny - vnútorná žena svieti

Začíname posilnením intuície a ukončovaním nenávisti a sebanenávisti voči intuícii. Je treba vedieť, že intuícia reprezentuje všetko čo máme vytesnené a nevedomé. Je to aj nenávisť (nechcieť vidieť - teda ignorácia a arogancia). Intuícia nám ukazuje cestu k rozpoznanie vlastného odporu a lipnutia, k rozpoznaniu vlastnej nevedomosti - ignorácie a ignorácie ignorácie, neochoty rozpoznať, ktorá vyplýva zo strachu a bludného presvedčenia že poznanie môže priniesť bolesť. Áno spomienky na bolestivé situácie nie sú príjemné a bolia. Bez uvoľnenia tejto bolesti, jej pre-pustenia, teda odpustenia, zostane uviaznutá v nás. Odpustiť znamená vzdať sa možnosti trestať. Človek je bytosť, ktorá má nekonečné možnosti a tiež schopnosť rozpoznať, ktoré z tých možností vedú k blaženosti a ktoré k utrpeniu a bolesti. Ty si tá/ten, kto si vyberá. Ktorú z možností si vyberieš?

Proces nachádzania pokory je procesom rozpúšťania pýchy, odpojenia od Zdroja. Pokora je ochota vzdať sa výhod, ktoré vyplývajú z bludnej ilúzie bezmocnosti a pocitu obete. Obeť sa drží benefitov, výhod, ktoré jej zo statusu obete vyplývajú. To je hlboký dôvod, prečo je tak náročné z pekla pocitu obete sa vymaniť. Ochota prijať, že človek sám je zodpovedný za všetko čo sa mu deje, ako myslí, hovorí a koná je cestou k vyslobodeniu. Pokora znamená dôvera a prirodzený pocit bezpečia. Posilňovaním intuície dochádza prirodzene k posilňovaniu dôvery a pocitu bezpečia. To má dopad na naše vzťahy i na naše zdravie fyzické, mentálne, emočné, energetické i spirituálne. Tabuľky ti pomôžu a povedú ťa procesom  ukončovania nenávisti v sebe voči zdroju tvojej intuície a  afirmácie posilnenia tvoju intuíciu. 

Buďme zdraví na všetkých úrovniach.

Tech sa tak stane.

Rastieme spolu.

 

Deň druhý - utorok - sila Marsu - vnútorný muž vytvára bezpečie

Včera si si napísal zoznam narušených vzťahov, dnes ti Mars dodá silu posadiť sa a jeden po druhom liečiť. 

Ľahni si a vedome  dýchaj. Na štyri doby nádych, na štyri zadrž dychu, na štyri výdych a na štyri bez dýchania, pokračuj.

Dnes sa zameriavam na svoju silu a moc.

Ukončujem sebanenávisť voči svojej životnej sile a vôly konať. Preberám zodpovednosť za svoj strach zo zlyhania.

Ukončujem všetky svoje bludné presvedčenia o tom, že nedokážem doťahovať konanie do konca.

Som mocnou bytosťou, ktorá svoju moc používa v súlade s najvyšším dobrom všetkých bytostí.

Cítim silu ospravedlniť sa a odpustiť.

Zameraj sa na pocit bezpečia technikou "Opri sa o mňa" o silu spirituálneho otca, precíť pocit bezpečia.

Napíš si zoznam vecí ktoré si v živote nedokončil/a.  Pozri sa , ktoré ešte dokončiť môžeš  a ako? Daj si zámer, kedy  to urobíš?

 

 

Deň tretí - streda - sila Merkúra - vnútorný mudrc, vedma

Ľahni si a vedome  dýchaj. Na štyri doby nádych, na štyri zadrž dychu, na štyri výdych a na štyri bez dýchania, pokračuj. 

Pokračuj 10 minút.

Dnes posilňujem svoju schopnosť správneho úsudku. Moja intuícia a sila vole mi umožňuje rozlišovať správne od nesprávneho. 

Môj intelekt v spojení s intuíciou ma napĺňa pocitom bezpečia a dôvery.

Ukončujem akúkoľvek nedôveru, nenávisť voči svojmu intelektu, schopnosti usudzovať správne.

Moja schopnosť rozlišovať priestor lipnutia a odporu od priestoru spojenia rastie a prehlbuje sa.

Dýcham a moja schopnosť rozpoznávať pravdu rastie.

Som tvorivá inteligencia vesmíru, požehnaná silou tvorivosti, láskavosti, súcitu.

Naplnený pocitom vďačnosti príjímam život taký aký je,  ospravedlňujem sa za všetky vedomé i nevedomé skutky, ktoré priniesli, alebo mohli priniesť bolesť a utrpenie,

odpúšťam všetkým i sebe.

Z priestoru celistvosti preberám zodpovednosť za svoje myšlienky, slová i činy.

Moje fyzické telo, mentálna úroveň, emočná úroveň, energetická úroveň i spirituálna úroveň sú v integrite, prepojené so Zdrojom, sme Jedno.

Tak sa stalo.

 

Deň štvrtý - štvrtok - sila Jupitera - vnútorný učiteľ, guru, ten čo ukazuje cestu z temnoty (gu) do svetla(ru)

Dnes posilňujem  rozvíjam svoju vnútornú autoritu a schopnosť učiť sa.

Múdro rozlišujem medzi autoritou a autoritárstvom, tak ako rozlišujem priestor odporu a priestor spojenia.

Vo svojom vnútornom priestore sa cítim celistvo a celý môj vnútorný priestor je prežiarený autoritou.

Som s ňou v integrite, vedie moje myšlienky, slová a činy a tak tvorím svoju realitu. 

Ukončujem akúkoľvek nenávisť k svojej vnútornej autorite. Nechávam sa ňou viesť do celistvosti, úplnosti, naplnenia, Advaity.

Moja schopnosť učiť sa z priestoru spojenia rastie a prehlbuje sa.

Dýcham a moja schopnosť učiť sa rozpoznávať pravdu rastie.

Som tvorivá inteligencia vesmíru, požehnaná silou tvorivosti, láskavosti, súcitu.

Naplnený pocitom vďačnosti prijímam život taký aký je,  ospravedlňujem sa za všetky vedomé i nevedomé skutky, ktoré priniesli, alebo mohli priniesť bolesť a utrpenie,

odpúšťam všetkým i sebe.

Z priestoru celistvosti preberám zodpovednosť za svoje myšlienky, slová i činy.

Moje fyzické telo, mentálna úroveň, emočná úroveň, energetická úroveň i spirituálna úroveň sú v integrite, prepojené so Zdrojom, sme Jedno.

Tak sa stalo.

 

Deň piaty - piatok - sila Venuše Ja som Vy a Vy ste Ja

Sme JEDNO

Sme sociálne a symbiotické bytosti. Skutočné šťastí môžeme byť  len ak sme v súlade  s celkom, ktorého sme súčasťou.

Ten ak podporujeme svojimi talentami, intelektom, zručnosťami, tak sme celku užitoční, potom celok podporuje nás.

Sociálne prepojenia z nás robia jeden živý celok.

V dnešnej príprave na pozdvihnutie ducha si položme otázky, ako prispievam k tomu, aby svet bola stále o niečo lepším miestom na život?

Akú synergiu vytváram v sociálnych komunitách, ktorých som súčasťou?

Som radostnou podporou života, alebo smutnou ekologickou  ťarchou?

Aké sú moje vzťahy v rodine, v komunite, v obci, v krajine, vo svete?

Čo môžem urobiť dnes a každý deň, aby boli krajšie, láskavejšie, priateľskejšie, ekologickejšie?

Mám nekonečné možnosti, ako obohacovať tento svet. Vidím ich?

Čo mi bráni vidieť viac možností?

Ukončujem svoje bludné presvedčenie, že mám obmedzené možnosti vytvárať harmonické vzťahy s inými i so sebou.

Toto bludné presvedčenie nemá na mňa viac vplyv v prítomnosti ani v budúcnosti.

Z priestoru celistvosti preberám zodpovednosť za svoje myšlienky, slová i činy.

Moje fyzické telo, mentálna úroveň, emočná úroveň, energetická úroveň i spirituálna úroveň sú v integrite, prepojené so Zdrojom, sme Jedno.

Nech sa tak stane. Tak to je.

Sme JEDNO.

 

Deň šiesty - sobota -  Saturn sila trpezlivosti.

si trpezlivý, trpezlivá? Čakaj, to stačí, nič viac netreba, čakaj.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita