Sidebar

Text: Vladimír Červenák

Hudba. MAOK

Prijatie seba, prijatie života, životných situácií, prijatie vlastnej histórie, minulých omylov, prijatie a odpustenie toho, čoho sme sa počas života na sebe z rôznych dôvodov dopustili.. Ukončovanie vnútorného utrpenia, púšťanie pocitov krivdy, rozpoznanie a opustenie pocitu obete, prebratie zodpovednosti za svoj život a skutky.  Vzdanie sa potreby trestať seba  aj iných. Uvoľnenie  od strachu k vnútornému pokoju, otvorenie sa životu. ste vítaní.. 31.3. Bratislava, 7.4. Trnava ..

 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS